Kategorie
Wydarzenia Powidzki Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ POWIDZKI Powstanie Oddziału

2a007f074fdfa6dcca288311147ca577

2019 r.  Powstanie Oddziału Powidzkiego SSLW RP

       W dniu 14 maja 2019 roku w Witkowie odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Powidzu. Uczestnicy Zebrania, po zapoznaniu się z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia jednomyślnie podjęli uchwałę o utworzeniu Oddziału Powidzkiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z siedzibą w Witkowie.

     Zarząd Główny Stowarzyszenia, przychylając się do wniosku Zebrania Założycielskiego, na mocy uchwały nr 12/2019 z dnia 15.05.2019 roku powołał Oddział Powidzki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

     19 września 2019 r. w Witkowie odbyło się zabranie inauguracyjne Powidzkiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentowali, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła – prezes oraz członkowie, płk dypl. Kazimierz Szkołut i ppłk inż. Wiesław Adamczyk. 

      Zebranie prowadził mjr pil. Andrzej Oszkodar, który został wybrany przez aklamację, pierwszym prezesem nowego Oddziału a wiceprezesami zostali wybrani : gen. bryg. dr Stefan Czmur oraz chorąży sztab. Józef Synoradzki.

   Gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawił statutową działalność Stowarzyszenia, historię, osiągnięcia, współczesne uwarunkowania oraz odczytał uchwałę Zarządu Głównego, powołującą nowy Oddział, po czym uhonorował prezesa Oddziału pismem gratulacyjnym i ”Księgą Lotników Polskich” a także wręczył obecnym legitymacje członka Stowarzyszenia.

Po dyskusji zebranie zakończono wspólnym zdjęciem.

Prezes gen dyw. pil. Franciszek Macioła wręcza legitymację Stowarzyszenia
Prezes gen. dyw. pil. Franciszek Macioła honoruje mjr pil. Andrzeja Oszkodara pismem gratulacyjnym.
Prezes Oddziału mjr pil. Andrzej Oszkodar kieruje zebraniem
Prezes gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawia działalność Stowarzyszenia
Uczestnicy inauguracyjnego zebrania