13

2004 r.  Powstanie Oddziału Goleniowskiego SSLW RP

     Gdy w styczniu 1994 roku rozformowano 2. plm ”Kraków”, pozostali w Goleniowie oficerowie dążyli do utworzenia organizacji mającej na celu zintegrowanie środowisk lotniczych i zachowanie przyjaznych więzi międzyludzkich. Dzięki ich staraniom zawiązany został Komitet Założycielski, który doprowadził do powstania oddziału w Goleniowie, w ramach ogólnokrajowego Stowarzyszenia.

   8 czerwca 2004 roku odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 19 osób. Po spełnieniu wymogów statutowych, na podstawie uchwały nr 24 ZG SSLWRP z dnia 5.10.2004 roku powołany został Oddział Goleniowski. Pierwszym prezesem Oddziału został ppłk dypl. pil. Jacek Adamczyk.

Strona www Goleniowskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

t5__-200x300
płk pil. dr hab. Paweł Tyrała