Monografia12_Strona_135 (2)

2005 r.  Powstanie Oddziału Kujawskiego SSLW RP

     6 września 2005 r. odbyło się zebranie założycielskie, które zapoczątkowało proces powstania Oddziału Kujawskiego. Powołanie grupy założycielskiej zainspirował były oficer 56. Pułku Śmigłowców Bojowych – płk Paweł Tyrała. Po spełnieniu wymogów proceduralnych, na mocy uchwały Zarządu Głównego SSLW RP nr 17 z 4.10.2005 r. powołany został Oddział Kujawski z siedzibą w Inowrocławiu.

      Inspirator powstania Oddziału – płk Paweł Tyrała z ppłk. Antonim Jaroszewiczem. 15 grudnia 2005 r. na Walnym Zebraniu Wyborczym wybrano władze Oddziału. Prezesem został płk pil. Antoni Jaroszewicz, wiceprezesem – ppłk mgr inż. Zbigniew Woźnicki, sekretarzem – mjr pil. Andrzej Wanowicz, skarbnikiem – mjr pil. inż. Kazimierz Manowski, członkiem – kpt. pil. Zbigniew Stankiewicz.

Strona www Kujawskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

t5__-200x300
płk pil. dr hab. Paweł Tyrała