1994 r.  Powstanie Oddziału Pilskiego SSLW RP

     17 lipca 1994 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia podjął uchwałę nr 2/94, na mocy, której powołano Oddział Pilski z siedzibą w Pile. Inicjatorem powołania Oddziału byli płk pil. Wacław Borowski i płk Zenon Romanowski. 

     13 grudnia 1994 r. odbyło się zebranie, na którym wybrano Zarząd Oddziału w składzie : prezes – płk pil. Wacław Borowski, zastępca i sekretarz – płk Zenon Romanowski, skarbnik – płk Tadeusz Danielski. 

      27 lutego 1995 roku Oddział Pilski został zarejestrowany przez Urząd Wojewódzki i wpisany do organizacji pozarządowych.