1994 r.  Powstanie Oddziału Poznańskiego SSLW RP

      Na jednym z koleżeńskich spotkań, oficerowie Dowództwa Wojsk Lotniczych będący w stanie spoczynku, postanowili podjąć inicjatywę płk. Tadeusza Myśki i powołać regionalną organizację seniorów lotnictwa. Wyłoniono grupę inicjatywną w celu zorganizowania w poznańskim środowisku Oddziału SSLWRP. 

    We wrześniu 1994 r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, którego celem tego było przygotowanie zebrania założycielskiego. Zebranie założycielskie Oddziału Poznańskiego odbyło się 20 grudnia 1994 roku. Dokonano wyboru władz i organów Oddziału. Zarząd Oddziału: prezes – ppłk Paweł Oleksiewicz, wiceprezesi – płk dypl. pil. Jerzy Rybicki i płk dypl. pil. Mieczysław Toboła, sekretarz – ppłk pil. Tadeusz Chrobak, skarbnik – płk nawig. Henryk Droździk. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – płk Roman Pustelski, wiceprzewodniczący – płk Józef Czyżewski, sekretarz – płk Tadeusz Nowacki. 

       20 grudnia 1994 r.  Zarząd Główny Stowarzyszenia podjął uchwałę o powołaniu Oddziału Poznańskiego z siedzibą w Poznaniu.  W pierwszej kadencji najwięcej czasu poświęcono budowie i urządzaniu kwatery lotników na Cmentarzu Poznań – Miłostowo. 

Strona www Poznańskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.