Monografia12_Strona_153 (2)

2005 r.  Powstanie Oddziału Radomskiego SSLW RP

    Powstanie Oddziału Radomskiego SSLWRP było odpowiedzią na zapotrzebowanie licznego radomskiego środowiska lotniczego. Inicjatorem powstania Oddziału były osoby, które od kilku lat uczestniczyły w pracach Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego. 

    Dzięki namowom prezesa tego Oddziału, gen. bryg. pil. Zdzisława Żarskiego, w styczniu 2005 r., na spotkaniu koleżeńskim zapadła decyzja zwołania w dniu 1 lutego 2005 r. zebrania założycielskiego. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. 31 marca 2005 r. odbyło się zebranie inauguracyjne, na którym wybrano Zarząd Oddziału w składzie : prezes – ppłk Albin Kossek, wiceprezes – płk Marian Kajkowski, sekretarz – mjr Ryszard Bryś, skarbnik – płk dypl. Andrzej Stobiecki, członkowie: mjr Kazi-mierz Kuźniar i mjr Grzegorz Grzegorczyk, a także Komisję Rewizyjną. 

Strona www Radomskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniże

Żarski Zdzisław (21)
gen. pil. prof. dr Zdzisław Żarski.