2009 r.  Powstanie Oddziału Śląskiego SSLW RP

     W roku 2009, członek Oddziału Krakowskiego, płk pil. Marek Zapiór, skupił wokół siebie grupę inicjatywną wywodzącą się z byłych żołnierzy 39. plm OPK w Mierzęcicach. Grupa, w skład której weszli: płk Marek Zapiór, płk Andrzej Krzyśpiak, mjr Mieczysław Kowalczyk, mjr Zbigniew Machnik, mjr Jerzy Frydrych, st. chor. sztab. Marian Pierzchała, st. chor. sztab. Marek Nitka i st. chor. sztab. Janusz Jawor, stała się zalążkiem Oddziału.

    W czerwcu 2009 roku grupa założycielska wystąpiła do Zarządu Głównego SSLW RP o powołanie Oddziału. 4 sierpnia 2009 r. Zarząd Główny uchwałą Nr 4/09 powołał Oddział Śląski z siedzibą w Katowicach. 

   30 sierpnia 2009 r. odbyło się inauguracyjne zebranie, w którym uczestniczył prezes Zarządu Głównego – gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. Wybrano władze i organy Oddziału. W skład Zarządu weszli : prezes – płk pil. Marek Zapiór, wiceprezes – ppłk Kazimierz Ciapała, sekretarz – płk Tadeusz Mazepa, skarbnik – mjr Zbigniew Machnik, rzecznik dyscyplinarny – st. chor. sztab. Józef Tworek.

   Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący – płk Michał Ciężki, członkowie: mjr Mieczysław Kowalczyk i st. chor. sztab. Marek Nitka oraz Sąd Koleżeński, w skład którego weszli : przewodniczący – ppłk Stanisław Czak oraz członkowie: mjr Tadeusz Gałkowski i mjr Jerzy Frydrych

płk pil. Marek Zapiór