2007 r.  Powstanie Oddziału Tomaszowskiego SSLW RP

      Rok 2007 to początek działalności Oddziału Tomaszowskiego SSLWRP. 1 marca 2007 r. odbyło się zebranie założycielskie, w którym wzięło udział 20 byłych żołnierzy zawodowych. Podjęto decyzję o powołaniu Komitetu Założycielskiego w skład, którego weszli: ppłk pil. Maciej Kamyk, ppłk pil. Zenon Mackiewicz, ppłk mgr Jacek Malinowski, ppłk pil. Mieczysław Różański, mjr pil. Mirosław Kostecki i kpt. nawig. Marek Krasoń.
    17 maja 2007 r. odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli : prezes Zarządu Głównego – płk pil. dr Bolesław Halerz, sekretarz Zarządu Głównego – płk Ryszard Jakulewicz i członek Zarządu Głównego – płk dypl. nawig. Marian Chodorowski.
Wybrano Zarząd Oddziału w składzie: prezes – ppłk pil. Zenon Mackiewicz, sekretarz – ppłk pil. Krzysztof Tuzikiewicz, skarbnik – mjr pil. Jerzy Niepołomski, członkowie : ppłk pil. Maciej Kamyk, ppłk pil. Mieczysław Różański, ppłk dypl. Jacek Malinowski i kpt.  nawig. Marek Krasoń.

Strona www Tomaszowskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

t5__-200x300
płk pil. dr hab. Paweł Tyrała