1994 – 2019 r.      Powstanie oddziałów regionalnych Stowarzyszenia. 

      Powstawanie oddziałów regionalnych naszego Stowarzyszenia potwierdza autentyczną, silną potrzebę integracji środowisk lotniczych.

    W minionych 30 latach nasze Stowarzyszenie zmieniło się od grupy niespokojnych zapaleńców z 1989 roku, do formalnej organizacji, zrzeszającej obecnie w 17 oddziałach na terenie całego kraju, ponad 1000 członków. 

   Oddziały tworzyły się i przystępowały do Stowarzyszenie w sposób zróżnicowany. Większość zawiązywała się z inicjatywy grup założycielskich, których członkowie odczuwali potrzebę wspólnego, zorganizowanego działania i potrafili przyciągnąć innych, podobnych sobie kolegów chętnych do pracy. Niektóre z oddziałów, przed zgłoszeniem akcesu do Stowarzyszenia działały w innych organizacjach. 

    W latach 1994 – 1996 powstało osiem oddziałów, a w następnych latach, kolejne dziewięć oddziałów. Każdy z oddziałów ma swoją historię, dorobek i osiągnięcia, co przedstawiono w monografii „30 LAT STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP 1989 – 2019″.  

    Oddziały powstawały głównie w miejscowościach, w których funkcjonowały jednostki lotnicze. Obrazuje to mapa z dyslokacją oddziałów, a kalendarium tworzenia się regionalnych struktur Stowarzyszenia, przedstawiono niżej.

(aktywne menu – kolor czerwony)  

Na podstawie monografii 1989 – 2019 ppłk inż. Wiesław Adamczyk. Zdjęcia archiwum SSLW RP