Śląski Oddział SSLW RP Zarząd

      Zarząd : prezes płk pil. Marek Zapiór; wiceprezes st. chor szt. Grzegorz Cofała; sekretarz płk mgr Kazimierz Mazepa; skarbnik mjr nawig. Jerzy Frydrych; rzecznik dyscyplinarny st. chor szt. nawig. Józef Tworek. pełnomocnik do spraw kontaktu z mediami kpt. mgr Marek Kułakowski. Członkowie zarządu: ppłk nawig. Mieczysław Kowalczyk: ppłk nawig. mgr Jan Piechniczek.

Skład Zarządu wybrany w 2009 r. Więcej informacji na własnej stronie www Oddziału Śląskiego.
płk pil. Marek Zapiór
st. chor. szt. Grzegorz Cofała
płk mgr Kazimierz Mazepa
mjr nawig. Jerzy Frydrych
kpt. mgr Marek Kułakowski
st. chor. szt. nawig. Józef Tworek
ppłk nawig. Mieczysław Kowalczyk
ppłk nawig. mgr Jan Piechniczek