Śląski Oddział SSLW RP Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 39 plm.

                                                              ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

     Z inicjatywy płk dypl. pil. Andrzeja Stanka, który jest członkiem Śląskiego Oddziału SSLW RP i przy wsparciu kadry z byłego 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach  postanowiono, że zostanie ufundowana tablica, która ma zachować pamięć o pułku, oddając jednocześnie honor tym, którzy zginęli strzegąc ojczystego nieba. 

     Od kwietnia br. do dnia Święta Lotnictwa ogarnięto ten bardzo trudny logistycznie do realizacji pomysł. Bardzo duży wkład w  realizację tego projektu wnieśli: płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzej Stanek,  mjr pil. w st. sp. Andrzej Krzyśpiak – członek naszego   Stowarzyszenia,  mjr pil. w st. spocz. Ryszard Dębski,  st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa,  st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Szczepańczyk  oraz wiele innych osób, których nie sposób wymienić ze względu na ograniczone możliwości strony. Wszystkim im jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJEMY!!!

     W dniu 28.08. 2014 roku w Święto Lotnictwa na byłym osiedlu wojskowym w Mierzęcicach odsłonięto tablicę upamiętniającą stacjonowanie w latach 1952 – 1987  39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz pilotów, którzy oddali swoje życie służąc w tym pułku.

   Ceremonię poprowadził płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzej Stanek, witając zaproszonych gości wśród których byli: wójt gminy Mierzęcice mgr Grzegorz Podlejski oraz  były kapelan garnizonu ks. Jan Lubliniecki, a także żony pilotów, których mężowie zginęli tragicznie w czasie wykonywania lotów tj. pani Maria Maślankiewicz i pani Teresa Smaga.

      Z kadry naszego pułku między innymi obecny był, były jego dowódca płk dypl. pil. w st. spocz. Henryk Kącik. Po wysłuchaniu Marsza Lotników i uczczeniu minutą ciszy tych, którzy odeszli, nastąpiło odsłonięcie tablicy przez panią Marię Maślankiewicz i płk pil. w st. spocz. Kazimierza  Ciapałę. Po czym nastąpiło jej poświęcenie przez ks. Adama Mordalskiego proboszcza parafii w Nowej Wsi, do której należy osiedle. 

     Następnie złożono kwiaty: w imieniu byłej kadry naszego pułku – st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa w asyście mjr pil. Ryszarda Dębskiego i mjr pil. Andrzeja Krzyśpiaka. W imieniu gminy Mierzęcice – wójt gminy mgr Grzegorz Podlejski, w imieniu Śląskiego Oddziału SSLW RP – w-ce prezes Oddziału st. chor. sztab. Grzegorz Cofał, a  w imieniu Polskich Lotników – płk pil. w st. spocz. Tadeusz Dłużyński.

      Po złożeniu kwiatów i wygłoszeniu okazjonalnych przemówień zakończono część oficjalną, a zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad, po którym przy kawie i ciastkach  wspominano miniony czas w pułku i kolegów, z którymi pełnili wspólną służbę na straży polskiego nieba.

  / – / Marian Karpiel

   Przebieg uroczystości udokumentowano seria fotografii, do obejrzenia w fotogaleri