2020 r.  Oddział Pilski SSLW RP. -Odsłonięcie pomnika Żołnierzom Lotnictwa

Pomnik Żołnierzom Lotnictwa którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie ufundowany przez społeczeństwo Piły . Patronem honorowym pomnika jest Starosta Powiatu Pilskiego Pan Eligiusz Komarowski.
Pomnik Pamięci Lotników którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie w otoczeniu znamienitych gości - Zastępca Szefa Sztabu Gen. WP . Gen. broni pil. Tadeusz Mikutel (wychowanek 6plmb). Parlamentarzyści. Bractwa Kurkowe. Cechy Rzemieślnicze. Władze Powiatu i Miasta Piły.
Delegacja zaprzyjaźnionego oddziału z Kościana im. gen. Franciszka Gągora.
Znamienity gość i organizatorzy uroczystości.
Podziękowanie Staroście Powiatu Pilskiego Eligiuszowi Komarowskiemu za Honorowy Patronat
Gen. broni pilot Tadeusz Mikutel – odbiera podziękowanie za pomoc w organizacji uroczystości
Wyróżnieni żołnierze przez ZG SSLW RP
Wręczenie Złotego Krzyża Oddziału honorowemu członkowi oddziału Panu Stanisławowi Pirchowi
Płk dypl. pil. Jan Dryja honorowany Odznaką Zasłużony dla Sił Powietrznych
Przyjęcie wyróżnienia od Marszałka Woj. Wlkp.
Nasi fundatorzy wszystkich trwałych pamiątek w regionie.