2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. Odsłonięcie pomnika – laudacja

                  Tym, co służyli Ojczyźnie, należy się wieczna chwała. Tym, co poświęcili życie Ojczyźnie, wieczna pamięć. 

    Budowa pomnika to podziękowanie żołnierzom w stalowych mundurach, którzy w pilskim garnizonie pełnili służbę na wszystkich stanowiskach, zapewniając mieszkańcom naszego kraju bezpieczeństwo pracy, życia i wychowywania kolejnych pokoleń. Po zakończeniu II Wojny Światowej, przybyli do Piły – zniszczonego i pustego miasta z różnych stron kraju i świata. Synowie zesłańców na Sybir, niewolników i przymusowych robotników III Rzeszy, przesiedleńców i repatriantów z kresów wschodnich. Chłopcy z Pomorza, Lubelszczyzny, Mazowsza, Śląska, Podlasia, Kielecczyzny , Mazur, Kurpii, Kaszub i Kujaw, Ziemi krakowskiej i rzeszowskiej. Często nie mieli pojęcia, gdzie ta Piła jest – to byłe poniemieckie miasto, kiedyś co prawda polskie.

    Tutaj rozkazem przełożonych służyli Ojczyźnie, zakładali rodziny, wyznawali wiarę przodków i budowali nową społeczność miasta, tym razem na zawsze polskiego. Miasto, które dzisiaj tak wygląda to także ich zasługa. Wielu z nich w czasie służby straciło młode życie. Mieszkańcy Złotowa, Nadarzyc, Szczecinka, Kotunia, Broczyna, Wałcza, Szydłowa pamiętają miejsca tragedii lotniczych katastrof. W Pile pozostawili swoich najbliższych, otrzymując w zamian kwaterę na pilskim cmentarzu oraz miejsce w naszej pamięci.

      Dzisiaj na wieczną pamiątkę w podziękowaniu za ich służbę oraz poświęcenie, składamy Im hołd w postaci Pomnika – trwałego miejsca, wśród Pierwszych Pilan, Żołnierzy Podziemia, zamordowanych przez władze komunistyczne, Bohaterów wojny obronnej 1939 r. zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje. 

     Pomnik dedykujemy żołnierzom, którzy odeszli na wieczną służbę do „NIEBIESKIEJ ESKADRY”, wychowankom Dęblińskiej i Radomskiej „Szkoły Orląt”, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności, Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, Technicznej Szkoły Mechaników Lotniczych z Oleśnicy i Zamościa, Szkoły Łączności i UL z Grudziądza oraz wszystkich ośrodków szkolenia. Oficerom, chorążym, podoficerom i żołnierzom, którzy nosili stalowy lotniczy mundur i są pochowani na pilskim cmentarzu. 

                                                                                 Cześć ich Pamięci ! 

                                                                                           Prezes Pilskiego Oddziału SSLW RP płk dypl. nawig. Jan Ficerman 

                          Członkowie Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP podjęli się wspaniałej inicjatywy, aby upamiętnić kolegów lotników, którzy podczas wykonywania zadań służbowych, w ciągu 50 lat stacjonowania jednostek lotniczych w Pile, zginęli strzegąc Ojczystego Nieba.

      Wszyscy przedwcześnie stracili życie, pozostawiając w żałobie swoje rodziny, przyjaciół i kolegów. „Pomnik żołnierzy lotnictwa, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie” jest nie tylko oddaniem im hołdu, ale wyrazem pamięci wszystkich pokoleń mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego. Jego odsłonięcie na Cmentarzu Komunalnym w Pile w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – wielkiej Chwały Polaków – to ogromne uznanie dla ich służby i ważne wydarzenie dla całej wojskowej społeczności, wszystkich mieszkańców, których lotnicza historia Piły napawa dumą. „Pomnik żołnierzy lotnictwa, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie” jest nie tylko oddaniem im hołdu, ale wyrazem pamięci wszystkich pokoleń mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego. Jego odsłonięcie na Cmentarzu Komunalnym w Pile w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – wielkiej Chwały Polaków – to ogromne uznanie dla ich służby i ważne wydarzenie dla całej wojskowej społeczności, wszystkich mieszkańców, których lotnicza historia Piły napawa dumą.

Niech Pomnik ten będzie miejscem wspólnej modlitwy i wiecznej pamięci.

 

                                                                                                                                                                             Eligiusz Komarowski Starosta Pilski