2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. 

Tablice pamiątkowe.

Odsłonięcie na terenie Filii UAM Tablicy Pamiątkowej, w miejscu bazowania 6 i 51 plmsz (plmb) Delegacja dowódców i żołnierzy służących w tych pułkach.
Dwa pokolenia pilskich seniorów – ojciec chor. Józef Urlewicz i syn ppłk Janusz Urlewicz
Dąb Lotnika ufundowany prez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra