2015 r. Oddział Pilski SSLW RP. Kadencja władz

                                                             PODSUMOWANIE KADENCJI W ODDZIALE PILSKIM

      27  marca, na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, Oddziała Pilski Stowarzyszenia podsumował minioną kadencję i wybrał nowe władze.   Referat sprawozdawczy przedstawił prezes Oddziału płk. Jan Ficerman, a zebraniem  pokierował wiceprezes płk Aleksander  Olszewski.  Zebranie jednogłośnie powierzyło funkcje prezesa Oddziału dotychczasowemu prezesowi, koledze Janowi Ficermanowi.  Podobnie, w skład nowego zarządu Oddziału wybrano dotychczasowych ich członków, poszerzając jego skład o osobę kol. płk. Iwaszkiewicza.

        Na zebraniu gościli przedstawiciele Zarządu Głównego, z prezesem gen. Franciszkiem Maciołą i gen. Tytusem Krawczycem.

        Nowym władzom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy organizacyjnej i pomyślności w życiu osobisty