Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia Lubosz 2019

23. 05. 2019 r.  Otwarcie Sali Tradycji Oręża Żołnierza Polskiego w Starym Luboszu.

                                OTWARCIE SALI TRADYCJI ORĘŻA ŻOŁNIERZA  WOJSKA POLSKIEGO W STARYM LUBOSZU

       Nasz kolega Tadeusz Myler, członek naszego oddziału i członek Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego  im. gen. Franciszka Gągora, w którym to związku zajmuje wysokie funkcje organizacyjne, znany jest jako zamiłowany miłośnik historii wojskowości. W prywatnej posesji w Luboszu Starym k. Kościana, zorganizował i prowadzi Izbę Pamięci,  w której od lat gromadzi pamiątki związane z wojskiem, głównie lotnictwem. 

    23 maja 2019 roku uroczyście dokonał  otwarcia Sali Tradycji Oręża Żołnierza Wojska Polskiego. Na uroczystość zaprosił zaprosił  lokalne władze samorządowe  i delegacje współpracujących organizacji i instytucji oraz przedstawicieli Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia,  Oddziałów Poznańskiego i Pilskiego. Honorowym gościem był dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil. T. Krawczyc. 

    W trakcie uroczystości, decyzją władz Związku, za długoletnia, owocną współpracę, uhonorowani zostali Krzyżami Zasługi Związku : Oddział Poznański i koledzy płk E. Sitkowski i płk S. Opiekulski. Medalami XXV – lecia : płk dypl. pil. Z. Zgoła i płk dypl. J. Socha (ZG SSLW RP) oraz płk dypl. nawig. J. Ficerman (Oddz. Pilski).

    Podziękowania i gratulacje gospodarzowi uroczystości złożyli płk Zgoła i płk E. Sitkowski. Na zakończenie uroczystości odbył się pokaz pilotażu akrobacyjnego w wykonaniu członka zespołu Żelazny.


Dekorowanie sztandaru Poznańskiego Oddziału Krzyżem Zasługi ZWiRWP
gen. T. Krawczyc wręcza okolicznościowy upominek T. Mylerowi.
Sekretarz ZG SSLW RP płk Z. Zgoła odczytuje pismo gratulacyjne od Stowarzyszenia.
Honorowanie Krzyżem Zasługi ZWiR WP płk J. Ficermana
Gratulacje po dekoracji płk S. Opiekulski
Zwiedzanie sal ekspozycyjnych
Akrobacje Zespołu Żelazny
Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia Wigilijno noworoczne 2018

18. 12. 2018 r.  Spotkanie wigilijne.

       Dorocznym zwyczajem, 18 grudnia, w hotelu „IKAR”, odbyło się spotkanie wigilijne członków Poznańskiego Oddziału stowarzyszenia.  Spotkanie otworzył i poprowadził prezes Oddziału  płk pil. Kazimierz Grzybowski. Powitał uczestników  spotkania i zaproszonych gości i  krótko posumował działalność oddziału w mijającym roku. Wskazał na szereg znaczących osiągnięć, ale też na występujące jeszcze mankamenty. 

         Wystąpili również zaproszeni goście. Miłym akcentem było wręczenia upominków osobom zasłużonym dla Oddziału. Po złożeniu sobie życzeń, uczestnicy spotkali się przy wigilijnej kolacji. 

   

 

Prezes Oddziału płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski wita uczestników.
Życzenia zebranym składa Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Konopko.
Podobny upominek gen. Macioła wręcza p. Bocian, prezesowi Klubu Seniorów Aeroklubu Wielkopolskiego.
Prezes ZG Stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła wręcza spotkania. upominek płk. pil. Janowi Jąkale.
Uczestnicy spotkania przy wigilijnym stole.
Uczestnicy spotkania na sali konferencyjnej i
Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia Inauguracja 2016

23. 02. 2016 r.  Inauguracyjne zebranie Oddziału.

       Zgodnie z planem przedsięwzięć na 2016 rok, w dniu 23 lutego, w sali konferencyjnej hotelu „Ikar”, prezes Zarządu Oddziału płk. pil. Kazimierz Grzybowski przeprowadził pierwsze w tym roku zebranie oddziału. Tematem zebrania były aktualne wydarzenia i sprawy związane z planowaną  działalnością oddziału w b.r.  

   Zebrani wysłuchali tez ciekawego wykładu, członka naszego oddział, jednocześnie nauczyciela akademickiego w UAM, gen. dyw. pil. dr inż.  Anatola Czabana na temat „Aktualne strategie bezpieczeństwa narodowego wybranych państw świata, wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe”.

   W zebraniu wziął udział również p. mjr. inż. Ryszard Kędzia, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego im. Antoniego Kocjana, który na zaproszenia Prezesa Zarządu Głównego przedstawił wprowadzaną w życie inicjatywę utworzenia Wielkopolskiej Eskadry Niepodległości. Stanowić ją maja latające repliki samolotów (Fokker D.VII) zdobytych przez Powstańców Wielkopolskich na lotnisku Ławica w 1918 roku.

 

Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia wiązanka 2014

11. 11. 2014 r.  Święto Niepodległości. Poznań.

                                                                               NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

      W dniu 11 listopada, Dniu Narodowego Święta Niepodległości przedstawiciele Zarządu Oddziału Poznańskiego SSLW RP, złożyli wiązanki biało – czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.                     

 

Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia Wielka ucieczka 2014

24. 03. 2014 r.  70 Rocznica Wielkiej Ucieczki. Żagań.

       Delegacja naszego oddziału uczestniczyła w obchodach 70. Rocznicy Wielkiej Ucieczki zorganizowanych w dn. 24. 03. 2014 r. w miejscu byłego obozu Stalag Luft III w Żaganiu (płk E.Sitkowski, płk. J. Dendzik, płk K. Dudzic, płk J. Jąkała, płk S. Opiekulski,  płk K. Szkołut, płk S. Wierzbicki, ppłk S. Nowecki, ppłk J. Pająk, ppłk R. Sondowski).

      W Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu  wręczono dyrektorowi muzeum podpisaną przez prezesa gen. F. Maciołę okolicznościową dedykację. Na te obchody pojechaliśmy specjalnym pociągiem retro HARRY, noszącym nazwę tunelu, którym uciekli jeńcy. Po tych żagańskich  ceremoniach, grupa 50 brytyjskich żołnierzy odbyła marsz z Żagania do Poznania, by na grobach zamordowanych jeńców, na poznańskiej Cytadeli, oddać im hołd. Każdy z maszerujących niósł portret jednego z zamordowanych i złożył go w czasie wzruszającej ceremonii. Na Cytadeli nasza delegacja przekazała gen. Clarkowi, prezesowi stowarzyszenia byłych jeńców Wspólnoty Brytyjskiej, okolicznościową   dedykację podpisaną przez gen. F. Maciołę. 

 

Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia ławica 2014

7. 01. 2014 r.  Uroczystość przy pomniku Zdobywców  lotniska Ławica.

    Poznań – Ławica. Uroczystość zorganizowana przez Aeroklub Poznański i Oddział Poznański SSLW RP przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – zdobywców lotniska Ławica w 1919 roku. Udział wzięły delegacje wojska, służby granicznej i celnej, organizacje z pocztami sztandarowymi.

    W delegacji SSLW RP wystąpili : prezes Zarządu Głównego gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, prezes Oddziału Poznańskiego płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski, wiceprezes Oddziału  płk mgr Eugeniusz Sitkowski, gen. dyw pil. Tytus Krawczyc, gen. Edward Łukasik i poczet sztandarowy w składzie : płk dypl. pil. Józef Dendzik, płk inż. Marian Jach i ppłk pil. Stanisław Rychlik.

   Uczestniczył także, prezes Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej Piotr Borowiak, które kultywuje pamięć urodzonego w Kłecku pierwszego, polskiego dowódcy na lotnisku Ławica – płk Pniewskiego.

    Uroczystość otworzyła pani Barbara Grześkowiak –  Bocian – prezes Klubu Seniora przy Aeroklubie Poznańskim, która serdecznie powitała uczestników uroczystości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili : prezes Oddziału Poznańskiego SSLW RP płk dypl. pil Kazimierz Grzybowski, prezes Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej Piotr Borowiak i dyrektor portu lotniczego p. Wiatrowski.

   Poczty sztandarowe oddały przed pomnikiem hołd, a delegacje złożyły kwiaty. Po uroczystości odbyło się spotkanie w budynku starego portu lotniczego  przy kawie i żurku.

 

Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI. Sztandar

2014 r. Oddział Pilski SSLW RP. 

Wręczenie sztandaru organizacyjnego.

                                                                           PILSKI ODDZIAŁ OTRZYMAŁ SZTANDAR

       W piękne piątkowe (03.10.2014) popołudnie przy ,,Pomniku Lotnika” odbyła się podniosła uroczystość. Za swoją działalność oddział otrzymał ufundowany przez społeczeństwo sztandar. 

          Pod pomnikiem licznie zgromadziło się społeczeństwo miasta oraz delegacje organizacji młodzieżowych, pozarządowych, kombatanckich, szkół, policji, rzemiosła, bractw a także ZG SSLW RP i ZŻ WP. Siły Zbrojne wystawiły kompanię honorową i orkiestrę. Władzę miasta reprezentował Prezydent Pan Piotr Głowski – Patron i jednocześnie ojciec chrzestny sztandaru. Matką chrzestną została Pani Katarzyna Stokłosa – synowa głównego fundatora.  Władze powiatu reprezentował starosta Pan Mirosław Mantaj. Władze woj. Wlkp. reprezentował Pan Tomasz Bugajski. Na uroczystości obecni byli także, poseł na sejm RP Stanisław Kalemba, poseł do Europarlamentu Adam Szejnfeld oraz senator RP Mieczysław Augustyn. 

       Przybyłych w imieniu oddziału przywitał prezes płk dypl. nawig. inż. Jan Ficerman. Następnie głos zabrali rodzice chrzestni oraz główny fundator sztandaru Pan senator RP Henryk Stokłosa. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym przy dźwiękach hymnu państwowego i hymnu lotników, sztandar po wbiciu gwoździ przez fundatorów przekazany został prezesowi zarządu głównego SSLW RP Panu gen. dyw. pil. Franciszkowi Maciole który po odczytaniu aktu nadania wręczył sztandar prezesowi oddziału.

    Prezes oddziału po prezentacji przekazał sztandar pod ochronę pocztowi sztandarowemu. Po zakończeniu ceremonii wręczania nastąpiło  posadzenie ,,Dębu Lotnika”. Nad zgromadzeniem w tym czasie przeleciało ugrupowanie klucza śmigłowców właściciela „Farmutil HS”. Kolumna pododdziałów i delegacji przemaszerowała ulicami miasta na Plac Zwycięstwa a następnie przejechała do kościoła garnizonowego, gdzie dokonano poświęcenia sztandaru i odprawiona została msza w intencji pilskich lotników.

   Piątkowa uroczystość przeprowadzona zgodnie z chrześcijańską tradycją, żołnierskim ceremoniałem oraz staropolskim obyczajem    – zakończyła się biesiadą lotniczych pokoleń.

 

                                 Jan Ficerman

Pomnik samolotu  Lim-2 miejsce uroczystości  związanych z bazowaniem lotnictwa wojskowego w Pile.;

Sztandar oddziału wręczony 28.08.2013 r. Chwilę przed przekazaniem przez rodziców chrzestnych. Matka chrzestna sztandaru Pani Katarzyn Stokłosa. Ojciec chrzestny sztandaru  Pan  Piotr Głowski – Prezydent miasta Piły. Wręczał Prezes ZG gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. 

Posadzenie ,,Dębu Lotnika”.