2014 r. Oddział Pilski SSLW RP. 

Wręczenie sztandaru organizacyjnego.

                                                                           PILSKI ODDZIAŁ OTRZYMAŁ SZTANDAR

       W piękne piątkowe (03.10.2014) popołudnie przy ,,Pomniku Lotnika” odbyła się podniosła uroczystość. Za swoją działalność oddział otrzymał ufundowany przez społeczeństwo sztandar. 

          Pod pomnikiem licznie zgromadziło się społeczeństwo miasta oraz delegacje organizacji młodzieżowych, pozarządowych, kombatanckich, szkół, policji, rzemiosła, bractw a także ZG SSLW RP i ZŻ WP. Siły Zbrojne wystawiły kompanię honorową i orkiestrę. Władzę miasta reprezentował Prezydent Pan Piotr Głowski – Patron i jednocześnie ojciec chrzestny sztandaru. Matką chrzestną została Pani Katarzyna Stokłosa – synowa głównego fundatora.  Władze powiatu reprezentował starosta Pan Mirosław Mantaj. Władze woj. Wlkp. reprezentował Pan Tomasz Bugajski. Na uroczystości obecni byli także, poseł na sejm RP Stanisław Kalemba, poseł do Europarlamentu Adam Szejnfeld oraz senator RP Mieczysław Augustyn. 

       Przybyłych w imieniu oddziału przywitał prezes płk dypl. nawig. inż. Jan Ficerman. Następnie głos zabrali rodzice chrzestni oraz główny fundator sztandaru Pan senator RP Henryk Stokłosa. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym przy dźwiękach hymnu państwowego i hymnu lotników, sztandar po wbiciu gwoździ przez fundatorów przekazany został prezesowi zarządu głównego SSLW RP Panu gen. dyw. pil. Franciszkowi Maciole który po odczytaniu aktu nadania wręczył sztandar prezesowi oddziału.

    Prezes oddziału po prezentacji przekazał sztandar pod ochronę pocztowi sztandarowemu. Po zakończeniu ceremonii wręczania nastąpiło  posadzenie ,,Dębu Lotnika”. Nad zgromadzeniem w tym czasie przeleciało ugrupowanie klucza śmigłowców właściciela „Farmutil HS”. Kolumna pododdziałów i delegacji przemaszerowała ulicami miasta na Plac Zwycięstwa a następnie przejechała do kościoła garnizonowego, gdzie dokonano poświęcenia sztandaru i odprawiona została msza w intencji pilskich lotników.

   Piątkowa uroczystość przeprowadzona zgodnie z chrześcijańską tradycją, żołnierskim ceremoniałem oraz staropolskim obyczajem    – zakończyła się biesiadą lotniczych pokoleń.

 

                                 Jan Ficerman

Pomnik samolotu  Lim-2 miejsce uroczystości  związanych z bazowaniem lotnictwa wojskowego w Pile.;

Sztandar oddziału wręczony 28.08.2013 r. Chwilę przed przekazaniem przez rodziców chrzestnych. Matka chrzestna sztandaru Pani Katarzyn Stokłosa. Ojciec chrzestny sztandaru  Pan  Piotr Głowski – Prezydent miasta Piły. Wręczał Prezes ZG gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. 

Posadzenie ,,Dębu Lotnika”.