24. 03. 2014 r.  70 Rocznica Wielkiej Ucieczki. Żagań.

       Delegacja naszego oddziału uczestniczyła w obchodach 70. Rocznicy Wielkiej Ucieczki zorganizowanych w dn. 24. 03. 2014 r. w miejscu byłego obozu Stalag Luft III w Żaganiu (płk E.Sitkowski, płk. J. Dendzik, płk K. Dudzic, płk J. Jąkała, płk S. Opiekulski,  płk K. Szkołut, płk S. Wierzbicki, ppłk S. Nowecki, ppłk J. Pająk, ppłk R. Sondowski).

      W Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu  wręczono dyrektorowi muzeum podpisaną przez prezesa gen. F. Maciołę okolicznościową dedykację. Na te obchody pojechaliśmy specjalnym pociągiem retro HARRY, noszącym nazwę tunelu, którym uciekli jeńcy. Po tych żagańskich  ceremoniach, grupa 50 brytyjskich żołnierzy odbyła marsz z Żagania do Poznania, by na grobach zamordowanych jeńców, na poznańskiej Cytadeli, oddać im hołd. Każdy z maszerujących niósł portret jednego z zamordowanych i złożył go w czasie wzruszającej ceremonii. Na Cytadeli nasza delegacja przekazała gen. Clarkowi, prezesowi stowarzyszenia byłych jeńców Wspólnoty Brytyjskiej, okolicznościową   dedykację podpisaną przez gen. F. Maciołę.