18. 12. 2018 r.  Spotkanie wigilijne.

       Dorocznym zwyczajem, 18 grudnia, w hotelu „IKAR”, odbyło się spotkanie wigilijne członków Poznańskiego Oddziału stowarzyszenia.  Spotkanie otworzył i poprowadził prezes Oddziału  płk pil. Kazimierz Grzybowski. Powitał uczestników  spotkania i zaproszonych gości i  krótko posumował działalność oddziału w mijającym roku. Wskazał na szereg znaczących osiągnięć, ale też na występujące jeszcze mankamenty. 

         Wystąpili również zaproszeni goście. Miłym akcentem było wręczenia upominków osobom zasłużonym dla Oddziału. Po złożeniu sobie życzeń, uczestnicy spotkali się przy wigilijnej kolacji. 

   

 

Prezes Oddziału płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski wita uczestników.
Życzenia zebranym składa Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Konopko.
Podobny upominek gen. Macioła wręcza p. Bocian, prezesowi Klubu Seniorów Aeroklubu Wielkopolskiego.
Prezes ZG Stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła wręcza spotkania. upominek płk. pil. Janowi Jąkale.
Uczestnicy spotkania przy wigilijnym stole.
Uczestnicy spotkania na sali konferencyjnej i