15.12.2011 r.  Spotkanie świąteczno noworoczne 

                                                 DOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWO – WIGILIJNE 2011

      15 grudnia 2011 r., w salach Hotelu Ikar w Poznaniu, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowo – wigilijne członków Oddziału Poznańskiego SSLW RP.

   W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście reprezentujący zaprzyjaźnione i współpracujące instytucje.

     Sama uroczystość wigilijna poprzedzona została krótkim podsumowaniem działalności oddziału w mijającym roku i  nakreśleniem głównych  kierunków pracy w nadchodzącym 2012 roku, dokonanych przez prezesa Oddziału płk. dypl. pil. Kazimierza Grzybowskiego.