DOSSLWRPniebieskietło1 (2)

28.02.2020 r. Uroczystości rocznicowe Armii Krajowej oraz  

28 rocznica śmierci płk Bolesława ORLIŃSKIEGO

       W dniu 28 lutego 2020 r. na Cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu odbyły się uroczystości zorganizowane przez Dowódcę 3. Wrocławskiej
Brygady Radiotechnicznej – gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego z udziałem wojskowej asysty honorowej w składzie:
poczet sztandarowy z
Dowództwa 3. BRt,
posterunek honorowy z 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego, werbliści i fanfarzysta Z Orkiestry Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz delegacje żołnierzy z Dowództwa 3. BRt i 31. brt. Ponadto w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP: prezes – ppłk pil. mgr Jerzy Trzak, wiceprezes – ppłk dypl. pil. Zygmunt Przebierała, sekretarz – mjr Bogusław Jędrych oraz przedstawiciel Aeroklubu Wrocławskiego – Pan Bartłomiej Sachanek. Dowódcę brygady reprezentował pan ppłk Jacek POŁEĆ.

     Pierwsza część uroczystości odbyła przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej upamiętniającym straconych w 1945 roku we Wrocławiu kieleckich partyzantów z oddziału „Szarego” i batalionu „Młota”. Powyższa uroczystość była częścią obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i 78. rocznicy powstania Armii Krajowej.

Druga część uroczystości odbyła się przy grobie płk pil. Bolesława Orlińskiego w 28. rocznicę Jego śmierci. Delegacje żołnierzy zapaliły znicze, zaś przedstawiciele Oddziału Dolnośląskiego złożyli wiązankę kwiatów.