DOSSLWRPniebieskietło1 (2)

28.02.2021 r.  

29 rocznica śmierci płk Bolesława ORLIŃSKIEGO

     W dniu 28 lutego 2021 r. na Cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu z udziałem wojskowej asysty honorowej oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość z okazji 29. rocznicy śmierci płk pil. Bolesława Orlińskiego. Wojskową asystę honorową wystawiły 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej (poczet sztandarowy) oraz 31. Dolnośląski Batalion Radiotechniczny (posterunek honorowy). W uroczystości wzięły udział m.in. delegacje: Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (ppłk pil. Jerzy Trzak, mjr nawig. Bogusław Jedrych, st. chor. szt. pil. Wiesław Winsztal), 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Klubu Lotników „LOTECZKA” oraz Aeroklubu Wrocławskiego. Przed uroczystością sekretarz ODSSLWRP mjr rez. Bogusław Jędrych przypomniał zebranym postać i lotnicze dokonania płk pil. Bolesława Orlińskiego. Następnie na grobie płk pil. Bolesława Orlińskiego i Jego małżonki zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze.

 

Zdjęcia: kpr Mariusz Dejneka (31. brt)