15.12.2005 r.  Kronika Oddziału – wybór władz

 

          15 grudnia 2005r. na walnym Zebraniu Wyborczym wybrano władze Oddziału. Prezesem został : ppłk pil. Antoni Jaroszewicz, wiceprezesem : ppłk mgr inż. Zbigniew Wożnicki , sekretarzem : mjr pil. inż. Andrzej Wanowicz, skarbnikiem: mjr pil. inż. Kazimierz Manowski, członkiem zarządu kpt. pil. Zbigniew Stankiewicz. Rozwój Oddziału był początkowo trudny, ponieważ w Inowrocławiu istniało prężnie od 25 lat Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, które skupiało w swoich szeregach wszystkich chętnych do pracy społecznej / byłych żołnierzy 56 p. ś. b./ . Sytuacja ta powoli się zaczęła zmieniać i liczba członków zaczęła wzrastać. 

       Wiele satysfakcji dawało utrzymywanie ścisłych więzi z jednostką patronacka 56 p ś b. i uczestnictwo w uroczystościach wojskowych takich jak: Święto Pułku, Święto Lotnictwa, a także udział w pożegnaniach i powitaniach żołnierzy, działających w misjach w Iraku i Afganistanie. Członkowie Oddziału niezmiennie pamiętają o zmarłych Kolegach, każdego roku, 1 listopada stawiają na ich grobach proporczyki, z oznakami organizacji.

     W Oddziale odczuwa się koleżeńskie stosunki i dyscyplinę organizacyjna, co wyraża się dużą frekwencją i aktywnością na zebraniach. Dużą rolę w integrowaniu środowiska lotniczego odgrywają spotkania opłatkowe przed wigilią świąt Bożego Narodzenia, a także udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłych kolegów. Działalność Oddziału Kujawskiego przynosi wymierne korzyści w integrowaniu środowiska lotniczego Inowrocławia. Jest ona szczególnie odczuwalna wtedy kiedy żyjący w osamotnieniu i emerytowani żołnierze lotnictwa nawiązują i pogłębiają więzi koleżeńskie i przyjacielskie .

 

Proporczyki stawiane na grobach