16.10.2015 r.  10 lecie Oddziału 

              W dniu 16.10. 2015 r. obchodziliśmy  b. uroczyście X lecie Naszego Oddziału. Spotkanie miało miejsce w Restauracji „Dobre Jadło„  przy  Aeroklubie Kujawskim. 

             Wśród zaproszonych gości  obecni byli Dowódca 56 Bazy Lotniczej – płk pil. Zbigniew Musiał, Szef sztabu 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych – ppłk dypl. pil. Robert Tyszko, Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Parchaniu – mgr Barbara  Kwiatkowska, z-ca Prezesa  Koła nr. 7 ZBŻWP – ppłk w st. spocz.  Andrzej Dargacz.  Zarząd Główny  SSLW RP reprezentowali –  członkowie Zarządu Głównego płk dypl. Jerzy Socha i ppłk mgr inż. Janusz Sadło. 

         Po powitaniu członków i zaproszonych gości Prezes Oddziału Kujawskiego ppłk w st. spocz. mgr inż. Zbigniew Woźnicki przedstawił historię powstania, działanie  i osiągnięcia Oddziału w przeciągu minionych już 10 lat. Szczególnie podkreślił naszą aktywność na terenie miasta i okolic, współpracę z władzami  miasta, dowódcami 1. Brygady i 56.  Bazy Lotniczej, a także z Dyrektor S.P. w Parchaniu.  Na zakończenie podziękował i wręczył listy  gratulacyjne wraz z pamiątkowymi  symbolami lotniczymi  /wykonanymi  własnoręcznie przez naszego członka kol. Włodzimierza  Jagodzińskiego/  –  zaproszonym Gościom.

        Kolejno zabierali głos : Dyrektor Szkoły p. Barbara Kwiatkowska, Dowódca 56. Bazy Lotniczej,  szef sztabu  1. Brygady LWL, z-ca prezesa 7 Koła ZBŻWP. Każdy z nich wręczył listy gratulacyjne i  okolicznościowe upominki na ręce Prezesa Oddziału Kujawskiego.  W imieniu ZG SSLW głos zabrał członek Zarządu Głównego płk  Jerzy Socha podkreślił naszą aktywność i osiągnięcia w przeciągu 10 lat istnienia . Odczytał rozkaz  Ministra Obrony Narodowej o wyróżnieniu kol. Stanisława Betłakowskiego Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz decyzję Zarządu Głównego  o wyróżnieniu najbardziej aktywnych członków Oddziału.

       Złotą odznaką SSLW RP uhonorowano ppłk. Kazimierza Manowskiego. Listy pochwalne i upominki otrzymali: płk Zbigniew Woźnicki, płk Antoni Jaroszewicz, mł. chor. Henryk  Jasiński, mjr Sławomir Wroński, mjr  Bronisław Gładysz, st. kpr. Włodzimierz Jagodziński,  mł. chor. Stanisław Łopatka, kol. Stanisław Betłakowski,  kpt. Andrzej Piotrowski, kpt. Marek Demski, mjr Paweł Stefański i mł. chor. Józef  Łukaszewski. 
      Płk Jerzy Socha złożył podziękowania za współpracę i udzielaną pomoc  na stutową działalność  stowarzyszenia  – Dowódcy  56. Bazy Lotniczej płk pil. Zbigniewowi Musiałowi  i Dowódcy 1. Brygady LWL (na ręce Szefa Sztabu brygady ppłk dypl. pil. Roberta Tyszki) oraz wręczył listy gratulacyjne wraz z pamiątką  statuetką skrzydeł stowarzyszenia. List gratulacyjny wręczył także pani dyrektor SP w Parchaniu. 
       Wszystkim  członkom  oddziału  wraz z podziękowaniu za uczestnictwo i aktywność,  oprócz podziękowania, prezes oddziału wręczył pamiątkowe  upominki. Przed uroczystościami „ nieoficjalnymi ” wykonano wspólne zdjęcie dla utrwalenia Jubileuszu X lecia  Oddziału Kujawskiego SSLW RP.  Spotkanie trwało w bardzo miłej, lotniczej atmosferze do późnych  godzin wieczornych.
                                                                                                                                                              
      Autor informacji: Kazimierz Manowski