Monografia12_Strona_137 (2)

1994 r. Powstanie Oddziału Lubelskiego SSLW RP

     Przed powstaniem Oddziału Lubelskiego, mieszkający w Lublinie oficerowie działali w aeroklubach oraz innych organizacjach zrzeszających oficerów rezerwy. 17 września 1994 r. powołali grupę założycielską, która wystąpiła do Zarządu Głównego SSLWRP z wnioskiem o powołanie w Lublinie Oddziału Stowarzyszenia.

     Zarząd Główny SSLWRP na mocy uchwały nr 3 z dnia 21.09.1994 roku powołał Oddział Lubelski Stowarzyszenia z siedzibą w Lublinie. 

     5 października 1994 r. zwołano Zebranie Założycielskie, na którym wybrano władze i organy Oddziału. W skład Zarządu Oddziału weszli : płk dypl. pil. mgr Aleksander Turczyniak – prezes, ppłk pil. Teofil Mielnik – wiceprezes, płk dypl. pil. Stanisław Madej – wiceprezes, kpt. pil. Tadeusz Biały – sekretarz i ppłk pil. Zdzisław Nowak. Wybrano także Komisję Rewizyjną na czele z jej przewodniczącym płk. dypl. pil. Zbigniewem Jędrzejewskim i Sąd Koleżeński, którego przewodniczącym został płk dypl. pil. Janusz Kamiński.

    Strona www Lubelskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.