Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Modliński Oddział SSLW RP - Powstanie Oddziału

       Zebranie organizacyjne Oddziału Modlińskiego odbyło się 10 kwietnia 1994 roku z inicjatywy ppłk. Eugeniusza Marchewki. Uczestniczyło w nim 84 seniorów. Głównym jego celem było powołanie Zespołu Założycielskiego Oddziału. W jego skład weszli: ppłk Józef Juszczak, ppłk Józef Grabowski, ppłk Eugeniusz Marchewka oraz ppłk Jan Mrówka. 

      Oddział Modliński swą działalność rozpoczął 12 kwietnia 1994 r. Wybrano władze Oddziału w składzie: prezes – ppłk Eugeniusz Marchewka, wiceprezes – Eugeniusz Majewski, sekretarz – ppłk Eugeniusz Politowski, skarbnik – mjr Stanisław Rachocki, członek – ppłk Jan Mrówka.

  Działalność Oddziału polega głównie na popularyzowaniu tematyki lotniczej wśród młodzieży lokalnych szkół, opiece nad miejscami pamięci, pomnikami oraz miejscami katastrof lotniczych, udziale w świętach narodowych, patriotycznych i rocznicowych, opiece nad Cmentarzem Fortecznym w Modlinie Twierdzy i upamiętnieniu grobów zmarłych kolegów. 

    Symbolem lotniczej pamięci na terenie Twierdzy Modlin jest skwer, na którym znajduje się statecznik samolotu MiG-21, który upamiętnia pilota i mieszkańca tej ziemi – płk. pil. Bolesława Zonia. Skwer jego imienia jest dzisiaj miejscem wielu uroczystości i spotkań seniorów.