Kategorie
Wydarzenia Lubuski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ LUBUSKI Powstanie Oddziału

Monografia12_Strona_140 (2)

2017 r.  Powstanie Oddziału Lubuskiego SSLW RP

POL_Babimost_COA.svg

     Oddział Lubuski z siedzibą w Babimoście rozpoczął swoją działalność w 2017 roku. Powołany został uchwałą nr 15/2017 Zarządu Głównego SSWLRP. 

  Podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków Oddziału, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia : prezes gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, sekretarz płk dypl. pil. Zenon Zgoła i skarbnik płk Kazimierz Szkołut,  prezes ZG gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawił cele Stowarzyszenia (zdjęcie) oraz uhonorował ppłk. dypl. pil. Alfreda Hajdułę, inicjatora powstania Oddziału w Babimoście, Złotą Odznaką Stowarzyszenia.

    Wybrano Zarząd Oddziału w składzie : prezes – ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, wiceprezes – ppłk Zdzisław Mogilnicki, sekretarz – st. chor. szt. Andrzej Ratajczak, skarbnik – st. chor. szt. Grzegorz Marczewski, członek – mjr pil. Jerzy Gwóźdź. 

   Po zakończeniu Walnego Zebrania, uczestnicy spotkali się pod pomnikiem samolotu Lim-6bis, symbolu, po stacjonującym tu 45. plszb.

  Na kolejnych zdjęciach także : organizatorzy i prezenterzy obchodów 60-lecia 45. pułku : ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, st. chor. szt. Stanisław Grzybowski, st. chor. szt. Andrzej Skiba, sierż. szt. Aleksander Szepelak, oraz uczestnicy uroczystości jubileuszowych, przy pomniku samolotu Lim-6bis.

 Do czasu powstania Oddziału, mieszkający w Babimoście, byli żołnierze 45. plszb, działali w strukturach Związku Żołnierzy WP. Przejawiali dużą aktywność w popularyzacji wiedzy o historii lotnictwa wśród młodzieży. Współpracowali ze szkołą im. „Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej” w Babimoście i Szkołą Podstawową „Pomnik Rodła” w Dąbrówce Wlkp.  Przygotowali materiały do wydanej w 2013 r. książki „Babimojszczyzna. Dziedzictwo Historyczne i Kulturowe”. Przyczynili się do wprowadzenia do herbu miasta i gminy, figury lotniczej „ósemki” i nazwy „Gmina Odlotowa”.

    Z okazji 600-lecia Babimostu zorganizowali wystawę „Historia 45. pułku lotniczego”, a w dniach 20 – 25 sierpnia 2017 r., przy pomniku samolotu Lim-6bis, uroczystości z okazji 60-lecia 45. pułku lotniczego. Aktywnie uczestniczyli w obchodach 100-lecia Lotnictwa Polskiego w Warszawie, Dęblinie i Radomiu.

   Obecny skład Zarządu Oddziału: prezes – ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, wiceprezes – ppłk pil. Zdzisław Mogilnicki, sekretarz – st. chor. szt. Andrzej Ratajczak, skarbnik – st. chor. szt. Grzegorz Marczewski, członek – mjr pil. Jerzy Gwóźdź.

Pierwsze Walne Zebranie. Prezes ZG SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawia cele i działalność Stowarzyszenia
Uczestnicy Pierwszego Walnego Zebrania Członków
Organizatorzy obchodów : ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, ppłk pil. Zdzisław Mogilnicki, st. chor. szt. Andrzej Ratajczak, st. chor. szt. Grzegorz Marczewski, mjr pil. Jerzy Gwóźdź
Uczestnicy obchodów 60 -lecia 45 plszb