Kategorie
Wydarzenia Oddział Bialsko-Podlaski SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ Bialsko Podlaski Powstanie oddziału

Monografia12_Strona_114 (2)

1996 r.  Powstanie Oddziału Bialsko – Podlaskiego SSLW RP

       Pierwsze zebranie organizacyjne, mające na celu utworzenie lokalnej struktury SSLWRP w Białej Podlaskiej, odbyło się 30 września 1995 roku. Wzięło w nim udział 26 osób. 7 maja 1996 r. powołana została grupa założycielska, na czele której stanął były dowódca 61. lpszb – płk dypl. pil. Jan Smolarek. W jej składzie znaleźli się: ppłk dypl. pil. Mikołaj Efimow, ppłk pil. Władysław Klimczak, mjr pil. Andrzej Banaszek, mjr inż. Władysław Doroszuk, kpt. pil. Jerzy Staszewski i mjr pil. Jerzy Trudzik. 

       8 maja 1996 r. grupa założycielska zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Głównego SSLW RP o powołanie oddziału terenowego. 31 maja 1996 roku uchwałą nr 7/96 Zarząd Główny powołał Oddział Podlaski z siedzibą w Białej Podlaskiej. Później nazwa została zmieniona na Oddział Bialsko-Podlaski. 

       28 czerwca 1996 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków, w którym uczestniczył ówczesny dowódca 61. lpszb – mjr dypl. pil. Anatol Czaban. Wybrano Zarząd Oddziału. Prezesem został płk dypl. pil. Jan Smolarek, wiceprezesami – mjr Władysław Doroszuk i ppłk dypl. pil. Mikołaj Efimow, sekretarzem – mjr Edward Nodżak, a skarbnikiem – mjr Andrzej Banaszak. W skład Zarządu weszli : ppłk
Tadeusz Skorek, kpt Jerzy Staszewski, mjr Jerzy Trudzik i ppłk Waldemar Wójcikowski.

       Powołano Komisję Rewizyjną w składzie: ppłk J. Buczny – przewodniczący oraz członkowie: mjr Ławnik i mjr Stukus, a także Sąd Koleżeński w składzie: mjr Janiak – przewodniczący oraz członkowie: mjr Ostrowski i mjr Dobrowolski. telski, wiceprzewodniczący – płk Józef Czyżewski, sekretarz – płk Tadeusz Nowacki. 

       Strona www Bialsko – Podlaskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej. 

t5__-200x300
płk pil. dr hab. Paweł Tyrała