Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI. Sztandar

2014 r. Oddział Pilski SSLW RP. 

Wręczenie sztandaru organizacyjnego.

                                                                           PILSKI ODDZIAŁ OTRZYMAŁ SZTANDAR

       W piękne piątkowe (03.10.2014) popołudnie przy ,,Pomniku Lotnika” odbyła się podniosła uroczystość. Za swoją działalność oddział otrzymał ufundowany przez społeczeństwo sztandar. 

          Pod pomnikiem licznie zgromadziło się społeczeństwo miasta oraz delegacje organizacji młodzieżowych, pozarządowych, kombatanckich, szkół, policji, rzemiosła, bractw a także ZG SSLW RP i ZŻ WP. Siły Zbrojne wystawiły kompanię honorową i orkiestrę. Władzę miasta reprezentował Prezydent Pan Piotr Głowski – Patron i jednocześnie ojciec chrzestny sztandaru. Matką chrzestną została Pani Katarzyna Stokłosa – synowa głównego fundatora.  Władze powiatu reprezentował starosta Pan Mirosław Mantaj. Władze woj. Wlkp. reprezentował Pan Tomasz Bugajski. Na uroczystości obecni byli także, poseł na sejm RP Stanisław Kalemba, poseł do Europarlamentu Adam Szejnfeld oraz senator RP Mieczysław Augustyn. 

       Przybyłych w imieniu oddziału przywitał prezes płk dypl. nawig. inż. Jan Ficerman. Następnie głos zabrali rodzice chrzestni oraz główny fundator sztandaru Pan senator RP Henryk Stokłosa. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym przy dźwiękach hymnu państwowego i hymnu lotników, sztandar po wbiciu gwoździ przez fundatorów przekazany został prezesowi zarządu głównego SSLW RP Panu gen. dyw. pil. Franciszkowi Maciole który po odczytaniu aktu nadania wręczył sztandar prezesowi oddziału.

    Prezes oddziału po prezentacji przekazał sztandar pod ochronę pocztowi sztandarowemu. Po zakończeniu ceremonii wręczania nastąpiło  posadzenie ,,Dębu Lotnika”. Nad zgromadzeniem w tym czasie przeleciało ugrupowanie klucza śmigłowców właściciela „Farmutil HS”. Kolumna pododdziałów i delegacji przemaszerowała ulicami miasta na Plac Zwycięstwa a następnie przejechała do kościoła garnizonowego, gdzie dokonano poświęcenia sztandaru i odprawiona została msza w intencji pilskich lotników.

   Piątkowa uroczystość przeprowadzona zgodnie z chrześcijańską tradycją, żołnierskim ceremoniałem oraz staropolskim obyczajem    – zakończyła się biesiadą lotniczych pokoleń.

 

                                 Jan Ficerman

Pomnik samolotu  Lim-2 miejsce uroczystości  związanych z bazowaniem lotnictwa wojskowego w Pile.;

Sztandar oddziału wręczony 28.08.2013 r. Chwilę przed przekazaniem przez rodziców chrzestnych. Matka chrzestna sztandaru Pani Katarzyn Stokłosa. Ojciec chrzestny sztandaru  Pan  Piotr Głowski – Prezydent miasta Piły. Wręczał Prezes ZG gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. 

Posadzenie ,,Dębu Lotnika”.

Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Podsumowanie kadencji władz.

2015 r. Oddział Pilski SSLW RP. Kadencja władz

                                                             PODSUMOWANIE KADENCJI W ODDZIALE PILSKIM

      27  marca, na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, Oddziała Pilski Stowarzyszenia podsumował minioną kadencję i wybrał nowe władze.   Referat sprawozdawczy przedstawił prezes Oddziału płk. Jan Ficerman, a zebraniem  pokierował wiceprezes płk Aleksander  Olszewski.  Zebranie jednogłośnie powierzyło funkcje prezesa Oddziału dotychczasowemu prezesowi, koledze Janowi Ficermanowi.  Podobnie, w skład nowego zarządu Oddziału wybrano dotychczasowych ich członków, poszerzając jego skład o osobę kol. płk. Iwaszkiewicza.

        Na zebraniu gościli przedstawiciele Zarządu Głównego, z prezesem gen. Franciszkiem Maciołą i gen. Tytusem Krawczycem.

        Nowym władzom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy organizacyjnej i pomyślności w życiu osobisty

 
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI. Podsumowanie kadencji władz. Zdjęcia

2015 r. Oddział Pilski SSLW RP. Kadencja władz. Zdjęcia.

Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI 100 – lecie polskiego lotnictwa wojskowego.

2018 r. Oddział Pilski SSLW RP. 100 – lecie polskiego lotnictwa wojskowego.

W hołdzie dla Powstańców Wielkopolskich w Ujściu.
Przyjęcie wyróżnienia od Wojewody Wlkp.
Wystawa - Stulecie Lotnictwa Wojskowego RP- Młodzieżowy Dom Kultury w Pile.
Bieg Lotnika w patronackiej szkole nr 6 im. Lotników Polskich.
Świąteczne spotkanie z pilskimi rzemieślnikami.
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Powązki

23.08.2018 r. Oddział Pilski SSLW RP. Odsłonięcie pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Powązkach

Delegacja oddziału w Warszawie podczas odsłonięcia pomnika "Chwała Lotnikom Polskim"
Uroczystość odsłonięcia pomnika "Chwała Lotnikom Polskim" na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Fot. PAP/J. Turczyk
Pomnik "Chwała Lotnikom Polskim" na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Northolt

2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. Rocznica Bitwy o Anglię. Wizyta w Northolt.

Delegacja oddziału w Londynie podczas obchodów rocznicy Bitwy o Anglię
Polish War Memorial Northolt.Fot. autor David Hawgood
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Tablice pamiątkowe

2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. 

Tablice pamiątkowe.

Odsłonięcie na terenie Filii UAM Tablicy Pamiątkowej, w miejscu bazowania 6 i 51 plmsz (plmb) Delegacja dowódców i żołnierzy służących w tych pułkach.
Dwa pokolenia pilskich seniorów – ojciec chor. Józef Urlewicz i syn ppłk Janusz Urlewicz
Dąb Lotnika ufundowany prez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Pomnik – laudacja

2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. Odsłonięcie pomnika – laudacja

                  Tym, co służyli Ojczyźnie, należy się wieczna chwała. Tym, co poświęcili życie Ojczyźnie, wieczna pamięć. 

    Budowa pomnika to podziękowanie żołnierzom w stalowych mundurach, którzy w pilskim garnizonie pełnili służbę na wszystkich stanowiskach, zapewniając mieszkańcom naszego kraju bezpieczeństwo pracy, życia i wychowywania kolejnych pokoleń. Po zakończeniu II Wojny Światowej, przybyli do Piły – zniszczonego i pustego miasta z różnych stron kraju i świata. Synowie zesłańców na Sybir, niewolników i przymusowych robotników III Rzeszy, przesiedleńców i repatriantów z kresów wschodnich. Chłopcy z Pomorza, Lubelszczyzny, Mazowsza, Śląska, Podlasia, Kielecczyzny , Mazur, Kurpii, Kaszub i Kujaw, Ziemi krakowskiej i rzeszowskiej. Często nie mieli pojęcia, gdzie ta Piła jest – to byłe poniemieckie miasto, kiedyś co prawda polskie.

    Tutaj rozkazem przełożonych służyli Ojczyźnie, zakładali rodziny, wyznawali wiarę przodków i budowali nową społeczność miasta, tym razem na zawsze polskiego. Miasto, które dzisiaj tak wygląda to także ich zasługa. Wielu z nich w czasie służby straciło młode życie. Mieszkańcy Złotowa, Nadarzyc, Szczecinka, Kotunia, Broczyna, Wałcza, Szydłowa pamiętają miejsca tragedii lotniczych katastrof. W Pile pozostawili swoich najbliższych, otrzymując w zamian kwaterę na pilskim cmentarzu oraz miejsce w naszej pamięci.

      Dzisiaj na wieczną pamiątkę w podziękowaniu za ich służbę oraz poświęcenie, składamy Im hołd w postaci Pomnika – trwałego miejsca, wśród Pierwszych Pilan, Żołnierzy Podziemia, zamordowanych przez władze komunistyczne, Bohaterów wojny obronnej 1939 r. zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje. 

     Pomnik dedykujemy żołnierzom, którzy odeszli na wieczną służbę do „NIEBIESKIEJ ESKADRY”, wychowankom Dęblińskiej i Radomskiej „Szkoły Orląt”, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności, Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, Technicznej Szkoły Mechaników Lotniczych z Oleśnicy i Zamościa, Szkoły Łączności i UL z Grudziądza oraz wszystkich ośrodków szkolenia. Oficerom, chorążym, podoficerom i żołnierzom, którzy nosili stalowy lotniczy mundur i są pochowani na pilskim cmentarzu. 

                                                                                 Cześć ich Pamięci ! 

                                                                                           Prezes Pilskiego Oddziału SSLW RP płk dypl. nawig. Jan Ficerman 

                          Członkowie Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP podjęli się wspaniałej inicjatywy, aby upamiętnić kolegów lotników, którzy podczas wykonywania zadań służbowych, w ciągu 50 lat stacjonowania jednostek lotniczych w Pile, zginęli strzegąc Ojczystego Nieba.

      Wszyscy przedwcześnie stracili życie, pozostawiając w żałobie swoje rodziny, przyjaciół i kolegów. „Pomnik żołnierzy lotnictwa, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie” jest nie tylko oddaniem im hołdu, ale wyrazem pamięci wszystkich pokoleń mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego. Jego odsłonięcie na Cmentarzu Komunalnym w Pile w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – wielkiej Chwały Polaków – to ogromne uznanie dla ich służby i ważne wydarzenie dla całej wojskowej społeczności, wszystkich mieszkańców, których lotnicza historia Piły napawa dumą. „Pomnik żołnierzy lotnictwa, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie” jest nie tylko oddaniem im hołdu, ale wyrazem pamięci wszystkich pokoleń mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego. Jego odsłonięcie na Cmentarzu Komunalnym w Pile w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – wielkiej Chwały Polaków – to ogromne uznanie dla ich służby i ważne wydarzenie dla całej wojskowej społeczności, wszystkich mieszkańców, których lotnicza historia Piły napawa dumą.

Niech Pomnik ten będzie miejscem wspólnej modlitwy i wiecznej pamięci.

 

                                                                                                                                                                             Eligiusz Komarowski Starosta Pilski

 

 

Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Pomnik – zdjęcia

2020 r.  Oddział Pilski SSLW RP. -Odsłonięcie pomnika Żołnierzom Lotnictwa

Pomnik Żołnierzom Lotnictwa którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie ufundowany przez społeczeństwo Piły . Patronem honorowym pomnika jest Starosta Powiatu Pilskiego Pan Eligiusz Komarowski.
Pomnik Pamięci Lotników którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie w otoczeniu znamienitych gości - Zastępca Szefa Sztabu Gen. WP . Gen. broni pil. Tadeusz Mikutel (wychowanek 6plmb). Parlamentarzyści. Bractwa Kurkowe. Cechy Rzemieślnicze. Władze Powiatu i Miasta Piły.
Delegacja zaprzyjaźnionego oddziału z Kościana im. gen. Franciszka Gągora.
Znamienity gość i organizatorzy uroczystości.
Podziękowanie Staroście Powiatu Pilskiego Eligiuszowi Komarowskiemu za Honorowy Patronat
Gen. broni pilot Tadeusz Mikutel – odbiera podziękowanie za pomoc w organizacji uroczystości
Wyróżnieni żołnierze przez ZG SSLW RP
Wręczenie Złotego Krzyża Oddziału honorowemu członkowi oddziału Panu Stanisławowi Pirchowi
Płk dypl. pil. Jan Dryja honorowany Odznaką Zasłużony dla Sił Powietrznych
Przyjęcie wyróżnienia od Marszałka Woj. Wlkp.
Nasi fundatorzy wszystkich trwałych pamiątek w regionie.
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI KRZYŻ

2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. 

Krzyż Oddziału.

                                                                           Krzyż Pilskiego Oddziału – Wierni – Polsce – Piła.

           Wykonany w trzech klasach –Złota- Srebrna –Brązowa.  Wręczony pierwszy raz podczas odsłonięcia pomnika w dniu 23. 08. 2020 r.