Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia Lubosz 2019

23. 05. 2019 r.  Otwarcie Sali Tradycji Oręża Żołnierza Polskiego w Starym Luboszu.

                                OTWARCIE SALI TRADYCJI ORĘŻA ŻOŁNIERZA  WOJSKA POLSKIEGO W STARYM LUBOSZU

       Nasz kolega Tadeusz Myler, członek naszego oddziału i członek Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego  im. gen. Franciszka Gągora, w którym to związku zajmuje wysokie funkcje organizacyjne, znany jest jako zamiłowany miłośnik historii wojskowości. W prywatnej posesji w Luboszu Starym k. Kościana, zorganizował i prowadzi Izbę Pamięci,  w której od lat gromadzi pamiątki związane z wojskiem, głównie lotnictwem. 

    23 maja 2019 roku uroczyście dokonał  otwarcia Sali Tradycji Oręża Żołnierza Wojska Polskiego. Na uroczystość zaprosił zaprosił  lokalne władze samorządowe  i delegacje współpracujących organizacji i instytucji oraz przedstawicieli Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia,  Oddziałów Poznańskiego i Pilskiego. Honorowym gościem był dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil. T. Krawczyc. 

    W trakcie uroczystości, decyzją władz Związku, za długoletnia, owocną współpracę, uhonorowani zostali Krzyżami Zasługi Związku : Oddział Poznański i koledzy płk E. Sitkowski i płk S. Opiekulski. Medalami XXV – lecia : płk dypl. pil. Z. Zgoła i płk dypl. J. Socha (ZG SSLW RP) oraz płk dypl. nawig. J. Ficerman (Oddz. Pilski).

    Podziękowania i gratulacje gospodarzowi uroczystości złożyli płk Zgoła i płk E. Sitkowski. Na zakończenie uroczystości odbył się pokaz pilotażu akrobacyjnego w wykonaniu członka zespołu Żelazny.


Dekorowanie sztandaru Poznańskiego Oddziału Krzyżem Zasługi ZWiRWP
gen. T. Krawczyc wręcza okolicznościowy upominek T. Mylerowi.
Sekretarz ZG SSLW RP płk Z. Zgoła odczytuje pismo gratulacyjne od Stowarzyszenia.
Honorowanie Krzyżem Zasługi ZWiR WP płk J. Ficermana
Gratulacje po dekoracji płk S. Opiekulski
Zwiedzanie sal ekspozycyjnych
Akrobacje Zespołu Żelazny
Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia Wigilijno noworoczne 2018

18. 12. 2018 r.  Spotkanie wigilijne.

       Dorocznym zwyczajem, 18 grudnia, w hotelu „IKAR”, odbyło się spotkanie wigilijne członków Poznańskiego Oddziału stowarzyszenia.  Spotkanie otworzył i poprowadził prezes Oddziału  płk pil. Kazimierz Grzybowski. Powitał uczestników  spotkania i zaproszonych gości i  krótko posumował działalność oddziału w mijającym roku. Wskazał na szereg znaczących osiągnięć, ale też na występujące jeszcze mankamenty. 

         Wystąpili również zaproszeni goście. Miłym akcentem było wręczenia upominków osobom zasłużonym dla Oddziału. Po złożeniu sobie życzeń, uczestnicy spotkali się przy wigilijnej kolacji. 

   

 

Prezes Oddziału płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski wita uczestników.
Życzenia zebranym składa Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Konopko.
Podobny upominek gen. Macioła wręcza p. Bocian, prezesowi Klubu Seniorów Aeroklubu Wielkopolskiego.
Prezes ZG Stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła wręcza spotkania. upominek płk. pil. Janowi Jąkale.
Uczestnicy spotkania przy wigilijnym stole.
Uczestnicy spotkania na sali konferencyjnej i
Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia Inauguracja 2016

23. 02. 2016 r.  Inauguracyjne zebranie Oddziału.

       Zgodnie z planem przedsięwzięć na 2016 rok, w dniu 23 lutego, w sali konferencyjnej hotelu „Ikar”, prezes Zarządu Oddziału płk. pil. Kazimierz Grzybowski przeprowadził pierwsze w tym roku zebranie oddziału. Tematem zebrania były aktualne wydarzenia i sprawy związane z planowaną  działalnością oddziału w b.r.  

   Zebrani wysłuchali tez ciekawego wykładu, członka naszego oddział, jednocześnie nauczyciela akademickiego w UAM, gen. dyw. pil. dr inż.  Anatola Czabana na temat „Aktualne strategie bezpieczeństwa narodowego wybranych państw świata, wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe”.

   W zebraniu wziął udział również p. mjr. inż. Ryszard Kędzia, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego im. Antoniego Kocjana, który na zaproszenia Prezesa Zarządu Głównego przedstawił wprowadzaną w życie inicjatywę utworzenia Wielkopolskiej Eskadry Niepodległości. Stanowić ją maja latające repliki samolotów (Fokker D.VII) zdobytych przez Powstańców Wielkopolskich na lotnisku Ławica w 1918 roku.

 

Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia wiązanka 2014

11. 11. 2014 r.  Święto Niepodległości. Poznań.

                                                                               NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

      W dniu 11 listopada, Dniu Narodowego Święta Niepodległości przedstawiciele Zarządu Oddziału Poznańskiego SSLW RP, złożyli wiązanki biało – czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.                     

 

Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia Wielka ucieczka 2014

24. 03. 2014 r.  70 Rocznica Wielkiej Ucieczki. Żagań.

       Delegacja naszego oddziału uczestniczyła w obchodach 70. Rocznicy Wielkiej Ucieczki zorganizowanych w dn. 24. 03. 2014 r. w miejscu byłego obozu Stalag Luft III w Żaganiu (płk E.Sitkowski, płk. J. Dendzik, płk K. Dudzic, płk J. Jąkała, płk S. Opiekulski,  płk K. Szkołut, płk S. Wierzbicki, ppłk S. Nowecki, ppłk J. Pająk, ppłk R. Sondowski).

      W Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu  wręczono dyrektorowi muzeum podpisaną przez prezesa gen. F. Maciołę okolicznościową dedykację. Na te obchody pojechaliśmy specjalnym pociągiem retro HARRY, noszącym nazwę tunelu, którym uciekli jeńcy. Po tych żagańskich  ceremoniach, grupa 50 brytyjskich żołnierzy odbyła marsz z Żagania do Poznania, by na grobach zamordowanych jeńców, na poznańskiej Cytadeli, oddać im hołd. Każdy z maszerujących niósł portret jednego z zamordowanych i złożył go w czasie wzruszającej ceremonii. Na Cytadeli nasza delegacja przekazała gen. Clarkowi, prezesowi stowarzyszenia byłych jeńców Wspólnoty Brytyjskiej, okolicznościową   dedykację podpisaną przez gen. F. Maciołę. 

 

Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Wydarzenia ławica 2014

7. 01. 2014 r.  Uroczystość przy pomniku Zdobywców  lotniska Ławica.

    Poznań – Ławica. Uroczystość zorganizowana przez Aeroklub Poznański i Oddział Poznański SSLW RP przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – zdobywców lotniska Ławica w 1919 roku. Udział wzięły delegacje wojska, służby granicznej i celnej, organizacje z pocztami sztandarowymi.

    W delegacji SSLW RP wystąpili : prezes Zarządu Głównego gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, prezes Oddziału Poznańskiego płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski, wiceprezes Oddziału  płk mgr Eugeniusz Sitkowski, gen. dyw pil. Tytus Krawczyc, gen. Edward Łukasik i poczet sztandarowy w składzie : płk dypl. pil. Józef Dendzik, płk inż. Marian Jach i ppłk pil. Stanisław Rychlik.

   Uczestniczył także, prezes Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej Piotr Borowiak, które kultywuje pamięć urodzonego w Kłecku pierwszego, polskiego dowódcy na lotnisku Ławica – płk Pniewskiego.

    Uroczystość otworzyła pani Barbara Grześkowiak –  Bocian – prezes Klubu Seniora przy Aeroklubie Poznańskim, która serdecznie powitała uczestników uroczystości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili : prezes Oddziału Poznańskiego SSLW RP płk dypl. pil Kazimierz Grzybowski, prezes Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej Piotr Borowiak i dyrektor portu lotniczego p. Wiatrowski.

   Poczty sztandarowe oddały przed pomnikiem hołd, a delegacje złożyły kwiaty. Po uroczystości odbyło się spotkanie w budynku starego portu lotniczego  przy kawie i żurku.

 

Kategorie
Wydarzenia Poznański Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ POZNAŃSKI Powstanie Oddziału

1994 r.  Powstanie Oddziału Poznańskiego SSLW RP

      Na jednym z koleżeńskich spotkań, oficerowie Dowództwa Wojsk Lotniczych będący w stanie spoczynku, postanowili podjąć inicjatywę płk. Tadeusza Myśki i powołać regionalną organizację seniorów lotnictwa. Wyłoniono grupę inicjatywną w celu zorganizowania w poznańskim środowisku Oddziału SSLWRP. 

    We wrześniu 1994 r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, którego celem tego było przygotowanie zebrania założycielskiego. Zebranie założycielskie Oddziału Poznańskiego odbyło się 20 grudnia 1994 roku. Dokonano wyboru władz i organów Oddziału. Zarząd Oddziału: prezes – ppłk Paweł Oleksiewicz, wiceprezesi – płk dypl. pil. Jerzy Rybicki i płk dypl. pil. Mieczysław Toboła, sekretarz – ppłk pil. Tadeusz Chrobak, skarbnik – płk nawig. Henryk Droździk. Komisja Rewizyjna: przewodniczący – płk Roman Pustelski, wiceprzewodniczący – płk Józef Czyżewski, sekretarz – płk Tadeusz Nowacki. 

       20 grudnia 1994 r.  Zarząd Główny Stowarzyszenia podjął uchwałę o powołaniu Oddziału Poznańskiego z siedzibą w Poznaniu.  W pierwszej kadencji najwięcej czasu poświęcono budowie i urządzaniu kwatery lotników na Cmentarzu Poznań – Miłostowo. 

Strona www Poznańskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.