Kategorie
Śląski Oddział Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ Śląski Piknik lotniczy

Śląski Oddział SSLW RP Piknik modelarski

      III ŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKI PIKNIK MODELARSKI

     30.08.2014 roku w Bobrownikach odbył się III Śląsko-Zagłębiowski Piknik Modelarski. Jego organizatorem od I edycjii jest Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach,  którego prezesem jest członek SSLW RP Oddział Śląsk mgr inż. Stanisław Szczęśniak, wielki pasjonat lotnictwa i wspaniały organizator umiejący zaszczepić w młodzieży zainteresowania modelarskie, a co za tym idzie również lotnicze. Za jego wkład w propagowanie lotnictwa z całego serca  dziękujemy!!!
   W imieniu kolegi Staszka Szczęśniaka dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego Pikniku, władzom Gminy Bobrowniki, a w szczególności:
   –  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Bobrowniki – Dorocie Ligęzie;
   –  Wójtowi Gminy Bobrowniki – Arkadiuszowi Ziembie;
   –  Prezesowi SSLW RP Oddział Śląsk – płk pil.w st. spocz. Markowi Zapiórowi;
   –  Kierownikowi Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej prof. dr hab. płk nawig. rez. Andrzejowi Fellnerowi.
    Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy gościnnie wystąpili ze swoimi ”maszynami” za wspaniałe loty, koleżeńską, miłą i radosną atmosferę.  Zapraszamy na kolejny już IV Piknik Modelarski na terenie lotnika modelarskiego w Bobrownikach w 2015 roku. 
Może, chociaż te kilka zdjęć odda atmosferę tych pokazów. 
 

 Informacja: Marian Knapik.

Kategorie
Śląski Oddział Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ Śląski Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Śląski Oddział SSLW RP Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 39 plm.

                                                              ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

     Z inicjatywy płk dypl. pil. Andrzeja Stanka, który jest członkiem Śląskiego Oddziału SSLW RP i przy wsparciu kadry z byłego 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach  postanowiono, że zostanie ufundowana tablica, która ma zachować pamięć o pułku, oddając jednocześnie honor tym, którzy zginęli strzegąc ojczystego nieba. 

     Od kwietnia br. do dnia Święta Lotnictwa ogarnięto ten bardzo trudny logistycznie do realizacji pomysł. Bardzo duży wkład w  realizację tego projektu wnieśli: płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzej Stanek,  mjr pil. w st. sp. Andrzej Krzyśpiak – członek naszego   Stowarzyszenia,  mjr pil. w st. spocz. Ryszard Dębski,  st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa,  st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Szczepańczyk  oraz wiele innych osób, których nie sposób wymienić ze względu na ograniczone możliwości strony. Wszystkim im jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJEMY!!!

     W dniu 28.08. 2014 roku w Święto Lotnictwa na byłym osiedlu wojskowym w Mierzęcicach odsłonięto tablicę upamiętniającą stacjonowanie w latach 1952 – 1987  39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz pilotów, którzy oddali swoje życie służąc w tym pułku.

   Ceremonię poprowadził płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzej Stanek, witając zaproszonych gości wśród których byli: wójt gminy Mierzęcice mgr Grzegorz Podlejski oraz  były kapelan garnizonu ks. Jan Lubliniecki, a także żony pilotów, których mężowie zginęli tragicznie w czasie wykonywania lotów tj. pani Maria Maślankiewicz i pani Teresa Smaga.

      Z kadry naszego pułku między innymi obecny był, były jego dowódca płk dypl. pil. w st. spocz. Henryk Kącik. Po wysłuchaniu Marsza Lotników i uczczeniu minutą ciszy tych, którzy odeszli, nastąpiło odsłonięcie tablicy przez panią Marię Maślankiewicz i płk pil. w st. spocz. Kazimierza  Ciapałę. Po czym nastąpiło jej poświęcenie przez ks. Adama Mordalskiego proboszcza parafii w Nowej Wsi, do której należy osiedle. 

     Następnie złożono kwiaty: w imieniu byłej kadry naszego pułku – st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa w asyście mjr pil. Ryszarda Dębskiego i mjr pil. Andrzeja Krzyśpiaka. W imieniu gminy Mierzęcice – wójt gminy mgr Grzegorz Podlejski, w imieniu Śląskiego Oddziału SSLW RP – w-ce prezes Oddziału st. chor. sztab. Grzegorz Cofał, a  w imieniu Polskich Lotników – płk pil. w st. spocz. Tadeusz Dłużyński.

      Po złożeniu kwiatów i wygłoszeniu okazjonalnych przemówień zakończono część oficjalną, a zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad, po którym przy kawie i ciastkach  wspominano miniony czas w pułku i kolegów, z którymi pełnili wspólną służbę na straży polskiego nieba.

  / – / Marian Karpiel

   Przebieg uroczystości udokumentowano seria fotografii, do obejrzenia w fotogaleri

 

Kategorie
Śląski Oddział Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ Śląski Wydarzenia

Śląski Oddział SSLW RP Wydarzenia

 

(aktywne menu - kolor czerwony)
Wpisy archiwalne - więcej informacji na stronie www Oddziału. Wywołanie z prawej.
Kategorie
Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ Śląski MENU

Śląski Oddział SSLW RP (materiały archiwalne)

      W listopadzie 2014 roku, Śląski Oddział został wyróżniony przez Sejmik Województwa Śląskiego, „Złotą Odznaką Honorową  Zasługi Dla Województwa Śląskiego”.

(aktywne menu – kolor czerwony)

Informacje bieżące znajdują się na autonomicznej stronie Oddziału. Wywołanie poniżej.

Kategorie
Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ ŚLĄSKI Powstanie Oddziału

2009 r.  Powstanie Oddziału Śląskiego SSLW RP

     W roku 2009, członek Oddziału Krakowskiego, płk pil. Marek Zapiór, skupił wokół siebie grupę inicjatywną wywodzącą się z byłych żołnierzy 39. plm OPK w Mierzęcicach. Grupa, w skład której weszli: płk Marek Zapiór, płk Andrzej Krzyśpiak, mjr Mieczysław Kowalczyk, mjr Zbigniew Machnik, mjr Jerzy Frydrych, st. chor. sztab. Marian Pierzchała, st. chor. sztab. Marek Nitka i st. chor. sztab. Janusz Jawor, stała się zalążkiem Oddziału.

    W czerwcu 2009 roku grupa założycielska wystąpiła do Zarządu Głównego SSLW RP o powołanie Oddziału. 4 sierpnia 2009 r. Zarząd Główny uchwałą Nr 4/09 powołał Oddział Śląski z siedzibą w Katowicach. 

   30 sierpnia 2009 r. odbyło się inauguracyjne zebranie, w którym uczestniczył prezes Zarządu Głównego – gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. Wybrano władze i organy Oddziału. W skład Zarządu weszli : prezes – płk pil. Marek Zapiór, wiceprezes – ppłk Kazimierz Ciapała, sekretarz – płk Tadeusz Mazepa, skarbnik – mjr Zbigniew Machnik, rzecznik dyscyplinarny – st. chor. sztab. Józef Tworek.

   Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący – płk Michał Ciężki, członkowie: mjr Mieczysław Kowalczyk i st. chor. sztab. Marek Nitka oraz Sąd Koleżeński, w skład którego weszli : przewodniczący – ppłk Stanisław Czak oraz członkowie: mjr Tadeusz Gałkowski i mjr Jerzy Frydrych

płk pil. Marek Zapiór