Kategorie
Wydarzenia SSLW RP Wydarzenia Warszawsko Mazowiecki Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ WARSZAWSKO MAZOWIECKI Powstanie Oddziału

1995 r. Powstanie Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego SSLW RP

warszawa

      W roku 1994 zapoczątkowano organizację Oddziału SSLW RP na terenie Warszawy. 29 listopada 1994 r. zebrała się Grupa Inicjatywna pod kierownictwem gen. bryg. pil. dr. Andrzeja Rybackiego, która zwołała zebranie założycielskie.

   Wybrano Zarząd Oddziału, w skład którego weszli : prezes – gen. bryg. pil. dr Andrzej Rybacki, wiceprezes – płk dypl. pil. Ryszard Grundman, sekretarz i skarbnik – płk Edward Biernat, członkowie: gen. bryg. pil. dr Apoloniusz Czernów i płk dypl. pil. Jan Wilkosz.

   Określono także główne kierunki działania Oddziału, który początkowo działał samodzielnie. W dniach 6 i 7 maja 1995 r. delegacja oddziału uczestniczyła w obradach Zjazdu SSLWRP. Po powrocie ze Zjazdu podjęto decyzję o przystąpieniu do struktur Stowarzyszenia.  

    Strona www Warszawsko Mazowieckiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

pobraneryb1
gen. bryg. pil. dr Andrzej Rybacki
image001
gen. bryg. pil. dr. Apoloniusz Czernów
grundman1
płk dypl. pil .Ryszard Grundman