Kategorie
Wydarzenia Dolnośląski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Powstanie Oddziału

DOSSLWRPniebieskietło1 (2)

2019 r.  Powstanie Oddziału Dolnośląskiego SSLW RP

     W dniu 1 marca 2019 roku we Wrocławiu odbyło się Zebranie Założycielskie oddziału SSLWRP. Na przewodniczącego Zebrania wybrano ppłk. pil. Jerzego Trzaka. Zebranie podjęło uchwałę o utworzeniu we Wrocławiu Oddziału Dolnośląskiego SSLW RP. Uchwałą Zarządu Głównego SSLW RP nr 7/2019 z dnia 7.04.2019 r. powołano Oddział Dolnośląski SSLWRP z siedzibą we Wrocławiu. 

   W dniu 11 maja 2019 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym wybrano władze Oddziału pierwszej kadencji: prezes – ppłk pil. mgr Jerzy Trzak, wiceprezes – ppłk dypl. pil. Zygmunt Przebierała, sekretarz – ppłk Bogusław Jędrych, skarbnik – st. chor. szt. pil. Wiesław Winsztal, rzecznik dyscyplinarny – ppłk pil. mgr Mirosław Gumny oraz Komisję Rewizyjną: przewodniczący – ppłk pil. Andrzej Mita i członkowie – mł. chor. Zbigniew Krasnowski i mjr mgr Andrzej Kotwica. 

   Określono kierunki działania w kadencji, w tym m. in. kultywowanie w środowisku członków  stowarzyszenia,  społeczności  cywilnej,  a  w szczególności  młodzieży,  historii,   tradycji i dorobku jednostek lotnictwa wojskowego RP, zwłaszcza stacjonujących na terenie Dolnego Śląska i Wrocławia oraz podtrzymywanie tradycji narodowych i lotniczych. 

   W zebraniu uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego SSLW RP, której przewodniczył Prezes ZG, gen. dyw. pil Franciszek Macioła, przedstawiając w swoim wystąpieniu, zasady statutowe działania Stowarzyszenia, praktyczną ich realizację oraz współczesne uwarunkowania. Odpowiedział także na pytania uczestników. Delegacja ZG w składzie – sekretarz ZG płk dypl. pil. Zenon Zgoła i skarbnik ZG płk dypl. Kazimierz Szkołut. 

 

Strona www Dolnośląskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

Wręczanie legitymacji Stowarzyszenia.
Gratulacje dla nowowybranego prezesa i uhonorowanie okolicznościowym wydawnictwem