Kategorie
Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ Śląski MENU

Śląski Oddział SSLW RP (materiały archiwalne)

      W listopadzie 2014 roku, Śląski Oddział został wyróżniony przez Sejmik Województwa Śląskiego, „Złotą Odznaką Honorową  Zasługi Dla Województwa Śląskiego”.

(aktywne menu – kolor czerwony)

Informacje bieżące znajdują się na autonomicznej stronie Oddziału. Wywołanie poniżej.

Kategorie
Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ POZNANSKI Pożegnania

Pożegnanie

płk dypl. pil. Kazimierza Grzybowskiego

       W dniu 14 lipca 2021 roku, na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu, rodzina, grono kolegów, przyjaciół, znajomych, delegacja żołnierzy z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 31. Bazy Lotniczej, poczty sztandarowe oraz wojskowa asysta honorowa, towarzyszyły w ostatniej drodze płk dypl. pil. Kazimierza Grzybowskiego, prezesa Poznańskiego Oddziału SSLW RP.

     Przy urnie Zmarłego, wartę honorową w sali pożegnań, pełnili :  prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SSLW RP gen. bryg. Edward Łukasik, skarbnik SSLW RP płk Kazimierz Śzkołut, prezes Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP Tadeusz Myler.

   Na miejscu spoczynku pożegnała Zmarłego wspomnieniem pani Bocian, prezes Klubu Seniorów Aeroklubu Wielkopolskiego oraz gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, przedstawiając życiorys i dokonania pilota, kolegi, zaangażowanego w działalność Stowarzyszenia prezesa Oddziału. 

    Miejsce spoczynku płk dypl. pil. Kazimierza Grybowskiego pokryły wieńce i wiązanki kwiatów, zapłonęły znicze.

    Cześć Jego pamięci ! 

Kategorie
Wydarzenia SSLW RP

Powstanie struktur regionalnych Stowarzyszenia

1994 – 2019 r.      Powstanie oddziałów regionalnych Stowarzyszenia. 

      Powstawanie oddziałów regionalnych naszego Stowarzyszenia potwierdza autentyczną, silną potrzebę integracji środowisk lotniczych.

    W minionych 30 latach nasze Stowarzyszenie zmieniło się od grupy niespokojnych zapaleńców z 1989 roku, do formalnej organizacji, zrzeszającej obecnie w 17 oddziałach na terenie całego kraju, ponad 1000 członków. 

   Oddziały tworzyły się i przystępowały do Stowarzyszenie w sposób zróżnicowany. Większość zawiązywała się z inicjatywy grup założycielskich, których członkowie odczuwali potrzebę wspólnego, zorganizowanego działania i potrafili przyciągnąć innych, podobnych sobie kolegów chętnych do pracy. Niektóre z oddziałów, przed zgłoszeniem akcesu do Stowarzyszenia działały w innych organizacjach. 

    W latach 1994 – 1996 powstało osiem oddziałów, a w następnych latach, kolejne dziewięć oddziałów. Każdy z oddziałów ma swoją historię, dorobek i osiągnięcia, co przedstawiono w monografii „30 LAT STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP 1989 – 2019″.  

    Oddziały powstawały głównie w miejscowościach, w których funkcjonowały jednostki lotnicze. Obrazuje to mapa z dyslokacją oddziałów, a kalendarium tworzenia się regionalnych struktur Stowarzyszenia, przedstawiono niżej.

(aktywne menu – kolor czerwony)  

Na podstawie monografii 1989 – 2019 ppłk inż. Wiesław Adamczyk. Zdjęcia archiwum SSLW RP

Kategorie
Wydarzenia Dolnośląski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Powstanie Oddziału

DOSSLWRPniebieskietło1 (2)

2019 r.  Powstanie Oddziału Dolnośląskiego SSLW RP

     W dniu 1 marca 2019 roku we Wrocławiu odbyło się Zebranie Założycielskie oddziału SSLWRP. Na przewodniczącego Zebrania wybrano ppłk. pil. Jerzego Trzaka. Zebranie podjęło uchwałę o utworzeniu we Wrocławiu Oddziału Dolnośląskiego SSLW RP. Uchwałą Zarządu Głównego SSLW RP nr 7/2019 z dnia 7.04.2019 r. powołano Oddział Dolnośląski SSLWRP z siedzibą we Wrocławiu. 

   W dniu 11 maja 2019 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym wybrano władze Oddziału pierwszej kadencji: prezes – ppłk pil. mgr Jerzy Trzak, wiceprezes – ppłk dypl. pil. Zygmunt Przebierała, sekretarz – ppłk Bogusław Jędrych, skarbnik – st. chor. szt. pil. Wiesław Winsztal, rzecznik dyscyplinarny – ppłk pil. mgr Mirosław Gumny oraz Komisję Rewizyjną: przewodniczący – ppłk pil. Andrzej Mita i członkowie – mł. chor. Zbigniew Krasnowski i mjr mgr Andrzej Kotwica. 

   Określono kierunki działania w kadencji, w tym m. in. kultywowanie w środowisku członków  stowarzyszenia,  społeczności  cywilnej,  a  w szczególności  młodzieży,  historii,   tradycji i dorobku jednostek lotnictwa wojskowego RP, zwłaszcza stacjonujących na terenie Dolnego Śląska i Wrocławia oraz podtrzymywanie tradycji narodowych i lotniczych. 

   W zebraniu uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego SSLW RP, której przewodniczył Prezes ZG, gen. dyw. pil Franciszek Macioła, przedstawiając w swoim wystąpieniu, zasady statutowe działania Stowarzyszenia, praktyczną ich realizację oraz współczesne uwarunkowania. Odpowiedział także na pytania uczestników. Delegacja ZG w składzie – sekretarz ZG płk dypl. pil. Zenon Zgoła i skarbnik ZG płk dypl. Kazimierz Szkołut. 

 

Strona www Dolnośląskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

Wręczanie legitymacji Stowarzyszenia.
Gratulacje dla nowowybranego prezesa i uhonorowanie okolicznościowym wydawnictwem
Kategorie
Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ ŚLĄSKI Powstanie Oddziału

2009 r.  Powstanie Oddziału Śląskiego SSLW RP

     W roku 2009, członek Oddziału Krakowskiego, płk pil. Marek Zapiór, skupił wokół siebie grupę inicjatywną wywodzącą się z byłych żołnierzy 39. plm OPK w Mierzęcicach. Grupa, w skład której weszli: płk Marek Zapiór, płk Andrzej Krzyśpiak, mjr Mieczysław Kowalczyk, mjr Zbigniew Machnik, mjr Jerzy Frydrych, st. chor. sztab. Marian Pierzchała, st. chor. sztab. Marek Nitka i st. chor. sztab. Janusz Jawor, stała się zalążkiem Oddziału.

    W czerwcu 2009 roku grupa założycielska wystąpiła do Zarządu Głównego SSLW RP o powołanie Oddziału. 4 sierpnia 2009 r. Zarząd Główny uchwałą Nr 4/09 powołał Oddział Śląski z siedzibą w Katowicach. 

   30 sierpnia 2009 r. odbyło się inauguracyjne zebranie, w którym uczestniczył prezes Zarządu Głównego – gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. Wybrano władze i organy Oddziału. W skład Zarządu weszli : prezes – płk pil. Marek Zapiór, wiceprezes – ppłk Kazimierz Ciapała, sekretarz – płk Tadeusz Mazepa, skarbnik – mjr Zbigniew Machnik, rzecznik dyscyplinarny – st. chor. sztab. Józef Tworek.

   Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący – płk Michał Ciężki, członkowie: mjr Mieczysław Kowalczyk i st. chor. sztab. Marek Nitka oraz Sąd Koleżeński, w skład którego weszli : przewodniczący – ppłk Stanisław Czak oraz członkowie: mjr Tadeusz Gałkowski i mjr Jerzy Frydrych

płk pil. Marek Zapiór
Kategorie
Wydarzenia Lubuski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ LUBUSKI Powstanie Oddziału

Monografia12_Strona_140 (2)

2017 r.  Powstanie Oddziału Lubuskiego SSLW RP

POL_Babimost_COA.svg

     Oddział Lubuski z siedzibą w Babimoście rozpoczął swoją działalność w 2017 roku. Powołany został uchwałą nr 15/2017 Zarządu Głównego SSWLRP. 

  Podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków Oddziału, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia : prezes gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, sekretarz płk dypl. pil. Zenon Zgoła i skarbnik płk Kazimierz Szkołut,  prezes ZG gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawił cele Stowarzyszenia (zdjęcie) oraz uhonorował ppłk. dypl. pil. Alfreda Hajdułę, inicjatora powstania Oddziału w Babimoście, Złotą Odznaką Stowarzyszenia.

    Wybrano Zarząd Oddziału w składzie : prezes – ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, wiceprezes – ppłk Zdzisław Mogilnicki, sekretarz – st. chor. szt. Andrzej Ratajczak, skarbnik – st. chor. szt. Grzegorz Marczewski, członek – mjr pil. Jerzy Gwóźdź. 

   Po zakończeniu Walnego Zebrania, uczestnicy spotkali się pod pomnikiem samolotu Lim-6bis, symbolu, po stacjonującym tu 45. plszb.

  Na kolejnych zdjęciach także : organizatorzy i prezenterzy obchodów 60-lecia 45. pułku : ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, st. chor. szt. Stanisław Grzybowski, st. chor. szt. Andrzej Skiba, sierż. szt. Aleksander Szepelak, oraz uczestnicy uroczystości jubileuszowych, przy pomniku samolotu Lim-6bis.

 Do czasu powstania Oddziału, mieszkający w Babimoście, byli żołnierze 45. plszb, działali w strukturach Związku Żołnierzy WP. Przejawiali dużą aktywność w popularyzacji wiedzy o historii lotnictwa wśród młodzieży. Współpracowali ze szkołą im. „Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej” w Babimoście i Szkołą Podstawową „Pomnik Rodła” w Dąbrówce Wlkp.  Przygotowali materiały do wydanej w 2013 r. książki „Babimojszczyzna. Dziedzictwo Historyczne i Kulturowe”. Przyczynili się do wprowadzenia do herbu miasta i gminy, figury lotniczej „ósemki” i nazwy „Gmina Odlotowa”.

    Z okazji 600-lecia Babimostu zorganizowali wystawę „Historia 45. pułku lotniczego”, a w dniach 20 – 25 sierpnia 2017 r., przy pomniku samolotu Lim-6bis, uroczystości z okazji 60-lecia 45. pułku lotniczego. Aktywnie uczestniczyli w obchodach 100-lecia Lotnictwa Polskiego w Warszawie, Dęblinie i Radomiu.

   Obecny skład Zarządu Oddziału: prezes – ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, wiceprezes – ppłk pil. Zdzisław Mogilnicki, sekretarz – st. chor. szt. Andrzej Ratajczak, skarbnik – st. chor. szt. Grzegorz Marczewski, członek – mjr pil. Jerzy Gwóźdź.

Pierwsze Walne Zebranie. Prezes ZG SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawia cele i działalność Stowarzyszenia
Uczestnicy Pierwszego Walnego Zebrania Członków
Organizatorzy obchodów : ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, ppłk pil. Zdzisław Mogilnicki, st. chor. szt. Andrzej Ratajczak, st. chor. szt. Grzegorz Marczewski, mjr pil. Jerzy Gwóźdź
Uczestnicy obchodów 60 -lecia 45 plszb
Kategorie
Wydarzenia SSLW RP Wydarzenia Tomaszowski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ TOMASZOWSKI Powstanie Oddziału

2007 r.  Powstanie Oddziału Tomaszowskiego SSLW RP

      Rok 2007 to początek działalności Oddziału Tomaszowskiego SSLWRP. 1 marca 2007 r. odbyło się zebranie założycielskie, w którym wzięło udział 20 byłych żołnierzy zawodowych. Podjęto decyzję o powołaniu Komitetu Założycielskiego w skład, którego weszli: ppłk pil. Maciej Kamyk, ppłk pil. Zenon Mackiewicz, ppłk mgr Jacek Malinowski, ppłk pil. Mieczysław Różański, mjr pil. Mirosław Kostecki i kpt. nawig. Marek Krasoń.
    17 maja 2007 r. odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli : prezes Zarządu Głównego – płk pil. dr Bolesław Halerz, sekretarz Zarządu Głównego – płk Ryszard Jakulewicz i członek Zarządu Głównego – płk dypl. nawig. Marian Chodorowski.
Wybrano Zarząd Oddziału w składzie: prezes – ppłk pil. Zenon Mackiewicz, sekretarz – ppłk pil. Krzysztof Tuzikiewicz, skarbnik – mjr pil. Jerzy Niepołomski, członkowie : ppłk pil. Maciej Kamyk, ppłk pil. Mieczysław Różański, ppłk dypl. Jacek Malinowski i kpt.  nawig. Marek Krasoń.

Strona www Tomaszowskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

t5__-200x300
płk pil. dr hab. Paweł Tyrała
Kategorie
Wydarzenia Kujawski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ KUJAWSKI Powstanie Oddziału

Monografia12_Strona_135 (2)

2005 r.  Powstanie Oddziału Kujawskiego SSLW RP

     6 września 2005 r. odbyło się zebranie założycielskie, które zapoczątkowało proces powstania Oddziału Kujawskiego. Powołanie grupy założycielskiej zainspirował były oficer 56. Pułku Śmigłowców Bojowych – płk Paweł Tyrała. Po spełnieniu wymogów proceduralnych, na mocy uchwały Zarządu Głównego SSLW RP nr 17 z 4.10.2005 r. powołany został Oddział Kujawski z siedzibą w Inowrocławiu.

      Inspirator powstania Oddziału – płk Paweł Tyrała z ppłk. Antonim Jaroszewiczem. 15 grudnia 2005 r. na Walnym Zebraniu Wyborczym wybrano władze Oddziału. Prezesem został płk pil. Antoni Jaroszewicz, wiceprezesem – ppłk mgr inż. Zbigniew Woźnicki, sekretarzem – mjr pil. Andrzej Wanowicz, skarbnikiem – mjr pil. inż. Kazimierz Manowski, członkiem – kpt. pil. Zbigniew Stankiewicz.

Strona www Kujawskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

t5__-200x300
płk pil. dr hab. Paweł Tyrała
Kategorie
Wydarzenia Radomski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ RADOMSKI Powstanie Oddziału

Monografia12_Strona_153 (2)

2005 r.  Powstanie Oddziału Radomskiego SSLW RP

    Powstanie Oddziału Radomskiego SSLWRP było odpowiedzią na zapotrzebowanie licznego radomskiego środowiska lotniczego. Inicjatorem powstania Oddziału były osoby, które od kilku lat uczestniczyły w pracach Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego. 

    Dzięki namowom prezesa tego Oddziału, gen. bryg. pil. Zdzisława Żarskiego, w styczniu 2005 r., na spotkaniu koleżeńskim zapadła decyzja zwołania w dniu 1 lutego 2005 r. zebrania założycielskiego. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. 31 marca 2005 r. odbyło się zebranie inauguracyjne, na którym wybrano Zarząd Oddziału w składzie : prezes – ppłk Albin Kossek, wiceprezes – płk Marian Kajkowski, sekretarz – mjr Ryszard Bryś, skarbnik – płk dypl. Andrzej Stobiecki, członkowie: mjr Kazi-mierz Kuźniar i mjr Grzegorz Grzegorczyk, a także Komisję Rewizyjną. 

Strona www Radomskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniże

Żarski Zdzisław (21)
gen. pil. prof. dr Zdzisław Żarski.
Kategorie
Wydarzenia Goleniowski Oddział SSLW RP Wydarzenia SSLW RP

ODDZIAŁ GOLENIOWSKI Powstanie Oddziału

13

2004 r.  Powstanie Oddziału Goleniowskiego SSLW RP

     Gdy w styczniu 1994 roku rozformowano 2. plm ”Kraków”, pozostali w Goleniowie oficerowie dążyli do utworzenia organizacji mającej na celu zintegrowanie środowisk lotniczych i zachowanie przyjaznych więzi międzyludzkich. Dzięki ich staraniom zawiązany został Komitet Założycielski, który doprowadził do powstania oddziału w Goleniowie, w ramach ogólnokrajowego Stowarzyszenia.

   8 czerwca 2004 roku odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 19 osób. Po spełnieniu wymogów statutowych, na podstawie uchwały nr 24 ZG SSLWRP z dnia 5.10.2004 roku powołany został Oddział Goleniowski. Pierwszym prezesem Oddziału został ppłk dypl. pil. Jacek Adamczyk.

Strona www Goleniowskiego Oddziału SSLW RP dostępna po wywołaniu poniżej.

t5__-200x300
płk pil. dr hab. Paweł Tyrała