Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Poznański Oddział SSLW RP

Bank Pocztowy – numer rachunku bankowego : 51 1320 1016 2124 3037 2000 0001

(aktywne menu – opis czerwony)