Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

JUBILEUSZ 90-lecia płk dypl. pil. Kazimierza Grzybowskiego

.


       
W dniu 8 września 2020 r., w licznym gronie gości, przyjaciół,  kolegów, znajomych i współpracowników z Zarządu Poznańskiego Oddziału SSLW RP, obchodził jubileusz 90 – lecia, dostojny Jubilat, płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski, wieloletni Prezes Poznańskiego Oddziału. Członek Stowarzyszenia od 1.12.1994 r. 

  W uroczystości uczestniczyli m. in. gen. bryg. Edward Łukasik – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SSLWRP oraz Tadeusz Myler – członek Poznańskiego Oddziału SSLWRP i jednocześnie
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągora, który uhonorował Jubilata okolicznościową plakietą. Tadeusz Myler w swych życzeniach podkreślił także, wieloletnie przyjazne związki obu organizacji, w tym zasługi Jubilata, dla ich obecnego stanu współpracy.

   D-cę 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka, reprezentowali dwaj oficerowie, który w Jego imieniu, przekazali Jubilatowi życzenia oraz list okolicznościowy. Członkowie Zarządu Poznańskiego Oddziału pokreślili doniosłość jubileuszu wręczając Jubilatowi pamiątkową statuetkę. 

    W bogatym życiorysie  Jubilata, pamięć zapisała wspomnienia wielu niecodziennych zdarzeń, począwszy od okupacji niemieckiej, przez powojenny okres nauki i pracy, służby podchorążego rezerwy w jednostce przeciwlotniczej i drogi do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie oraz służby w lotnictwie, w okresie szybkiego rozwoju techniki lotniczej, do których sięgnął Jubilat, przy okazji podziękowań za liczne życzenia i prezenty. Nie zabrakło także we wspomnieniach, wątków rodzinnych.  

  W 1952 r. instruktorem i podporucznikiem został po zaledwie 10 miesiącach pobytu w Szkole Dęblińskiej, gdzie szkolił się na lotnisku Ułęż. Pełnił następnie wiele odpowiedzialnych funkcji instruktorskich i dowódczych, początkowo w CSL w Modlinie, a następnie w jednostkach myśliwskich WL, od dowódcy klucza, eskadry, pułku, dywizji po Szefa BL i Szefa Oddziału w DWL. 

   Nalot ogólny 5221 godz., z tego 740 godz. na samolotach naddźwiękowych. Służbę wojskową zakończył 30.11.1990 r.

   Szczególnym sentymentem darzy 2. plm w Goleniowie, który wybrał i gdzie trafił po trzykrotnej prośbie do Ministra ON, gdyż Jego celem było, po okresie instruktorskim, już będąc kapitanem, latanie w jednostce bojowej. Tam jako jeden z pierwszych, przeszkolił się na samoloty MiG 21. 

   Wśród nieprzebranej ilości epizodów lotniczych, określił szczególnie niezapomnianym wrażeniem, widok ziemi z wysokości 24000 m i pokonywanej w tym ćwiczeniu przestrzeni z prędkością 2M.

  Odznaczony KKOOP, ZKZ, medalami resortowymi, „Zasłużony Pilot Wojskowy”, „Zasłużony Żołnierz RP”.

  Spotkanie, gdzie zabrzmiało także tradycyjne 100 lat, przepełnione było życzeniami wielu lat w obecnej dyspozycji Jubilata oraz szacunkiem i uznaniem dla Jego dokonań, zakończone zostało uroczystym obiadem. 

 

 

Tekst i zdjęcia  ppłk inż. Wiesław Adamczyk