Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

KOMUNIKATY ZARZĄDU ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO

                                                                                         Szanowni koledzy!

         W związku z wprowadzeniem przez władze RP dodatkowych obostrzeń, Zarząd Oddziału postanowił ograniczyć działalność do12.04 br. Składki członkowskie w miarę możliwości wpłacać na nasze konto poprzez internet. 

        Uprzejmie prosimy aby ograniczyć w tym czasie  wszelkie wizyty  w siedzibie Zarządu.

     W sprawach nie cierpiących zwłoki kontaktować się z wiceprezesem Oddziału płk mgr Eugeniuszem Sitkowskim tel. 602873929 lub też z sekretarzem Oddziału płk inż. Marianem Jach tel. 663226687.

 Sekretarz Oddziału płk inż. Marian Jach  

———————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Koledzy !!

                                               Zarząd Oddziału przesłał pocztą do wszystkich kolegów ,,Plan zamierzeń na rok 2021”.  

     Przypominamy, że w wersji elektronicznej ww.  plan znajduje się na naszej stronie internetowej. Zarząd obecnie pełni dyżury tylko w czwartki. Z uwagi na utrudnione warunki pracy /bardzo małe pomieszczenie/ odpowiednie osoby Zarządu wykonują niektóre dokumenty w warunkach domowych. Dotyczy to szczególnie planów zamierzeń, mogą zatem wystąpić w tych dokumentach drobne błędy i nieścisłości. 

     Ostatnio pominięto w dziale ,,Jubileusze urodzin” kolegów chor.  Antoniego Słomińskiego , który obchodził 85-lecie urodzin oraz mjr Bogusława Rutkowskiego, który obchodził 70-lecie urodzin. Zarząd przeprasza kolegów i składa najlepsze życzenia urodzinowe. 

     Uprzejmie prosimy okresowo śledzić naszą stronę internetową, na której będą się pojawiały odpowiednie komunikaty o realizacji zaplanowanych zamierzeniach Oddziału.

 Sekretarz Oddziału  płk inż. Marian JACH                               

—————————————————————————————————————————————————————————–   

Komunikat Zarządu Oddziału

 Do odwołania, siedziba Zarządu Oddziału znajduje się ul. T. Kościuszki 92/98, budynek 2 – pomieszczenie nr 1. 

Wejście przez Biuro Przepustek.

                 Dyżury członków Zarządu Oddziału, wyłącznie w czwartki, w godzinach 10.00 do 13.00.

(wpłaty składek członkowskich)Komunikat Zarządu Oddziału. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————- 

                                                                                                      Szanowni koledzy!

         W związku z wprowadzeniem przez władze RP dodatkowych obostrzeń, Zarząd Oddziału postanowił ograniczyć działalność  do 12.04 br. Składki członkowskie w miarę możliwości wpłacać na nasze konto poprzez internet. 

        Uprzejmie prosimy aby ograniczyć w tym czasie  wszelkie wizyty  w siedzibie Zarządu.

     W sprawach nie cierpiących zwłoki kontaktować się z  wiceprezesem Oddziału płk mgr Eugeniuszem Sitkowskim tel. 602873929 lub też z sekretarzem Oddziału płk inż. Marianem Jach tel. 663226687.

 Sekretarz Oddziału płk inż. Marian Jach  

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej