DANE TELEADRESOWE

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

KONTAKT

ADRES POCZTOWY

ul. Kościuszki 92/98
61-716 Poznań


TELEFON

261 572 149 (tylko we wtorki od 10.00 do 12.00)
Sekretarz ZG 665 304 090


ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Zarząd
sslw.zg@gmail.com
zarzad@sslwrp.pl
Administrator strony internetowej
admin@sslwrp.pl