GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zadania i kompetencje Komisji określa Statut Stowarzyszenia w § 27 i 28.

Ciupak1

płk mgr inż. Tadeusz CIUPAK,

 Przewodniczący Komisji

Wojciech022

płk Wojciech CZERWIŃSKI

płk Leszek ĆWIKOWSKI

płk pil.Czesław BRZOZOWSKI

K6-2808-20p.OwczarekHubertCD

płk  dypl. Hubert OWCZAREK