GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Łukasik

gen. bryg. Edward ŁUKASIK Przewodniczący Sądu

AdamczykW

ppłk inż. Wiesław ADAMCZYK

ppłk mgr inż. Paweł          KONIKOWSKI,          zmarł 27. 02. 2019 r., 

płk dypl. pil. Jerzy RADWAŃSKI

Rychlik

ppłk pil. Stanisław RYCHLIK