Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Bialsko Podlaski Oddział SSLW RP - Zarząd

prezes zarządu

płk dypl. pil. Jan Smolarek

zastępca prezesa zarządu

sekretarz mjr pil. mgr inż. Krzysztof Kulczycki
skarbnik ppłk pil. mgr inż. - Andrzej Banaszek.

                                                        Adres mail:   maximus138@interia.pl lub  jansmolarek@wp.pl