Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Dolnośląski Oddział SSLW RP - Władze

Prezes

ppłk pil.JerzyTRZAK
ppłk dypl. pil. Zygmunt PRZEBIERAŁA - wiceprzes
mjr mgr Bogusław JĘDRYCH - sekretarz -
st. chor. szt. Wiesław WINSZTAL - skarbnik
ppłk Mirosław GUMNY- członek zarządu - rzecznik dyscyplinarny
ppłk pil. Andrzej MITA przewodniczacy komisji rewizyjnej
mł. chor. Zbigniew KRASNOWSKI - członek komisji rewiyzjnej
mjr mgr Andrzej KOTWICA - członek komisji rewizyjnej