Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Kujawski Oddział SSLW RP - Zarząd

prezes zarządu

ppłk mgr inż. Zbigniew Woźnicki

zastępca prezesa zarządu

ppłk pil. inż. Kazimierz Manowski
sekretarz Mjr pil. inż. Sławomir Wroński
skarbnik Ppłk pil. mgr inż. Andrzej Pakuza

                                                                                  Adres mail: kazman48@o2.pl