Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Lubuski Oddział SSLW RP - Zarząd

Prezes ppłk dypl. pil Alfred Hajduła, : prezes – ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła, wiceprezes – ppłk Zdzisław Mogilnicki, 

sekretarz – st. chor. szt. Andrzej Ratajczak, skarbnik – st. chor. szt. Grzegorz Marczewski, członek – mjr pil. Jerzy Gwóźdź.