Adresy mail: jficerman@gazeta.pl ; kjamrozak@wp.pl ; zenart22@wp.pl .
płk dypl. nawig. Jan Ficerman- prezes oddziału
ppłk mg Janusz Urlewicz - zastępca prezesa oddziału
płk mgr Zbigniew Świder – skarbnik oddziału .
mjr nawig. mgr Grzegorz Dubiel – sekretarz oddziału.

członkowie zarządu

płk dypl. pil. Jan Dryja – rzecznik dyscyplinarny
mjr mgr Marek Grala – ds. społecznych
mjr mgr Zbigniew Zagożdżon – ds. logistyki