Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

ODDZIAŁ POZNAŃSKI. DANE TELEADRESOWE.

 

         SIEDZIBA ZARZĄDU ODDZIAŁU 

61- 716  Poznań,  ul.  Tadeusza  Kościuszki  92/98,

                                                      tel.  261 572 292

    nr rachunku bankowego : Bank Pocztowy  51 1320 1016 2124 3037 2000 0001

                                                                                                                Adresy mail :

                                   wiceprezes  e.sitkowski@tlen.pl sekretarz  marianjach40@wp.pl .