Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Poznański Oddział SSLW RP - WYDARZENIA 2010 r.

             Spotkanie koleżeńskie