Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Poznański Oddział SSLW RP
Spotkanie świąteczno - noworoczne 18.12.2018 r.

                                                                                Spotkanie świąteczno-noworoczne

 
      Dorocznym zwyczajem, 18 grudnia, w hotelu „IKAR”, odbyło się spotkanie wigilijne członków Poznańskiego Oddziału    stowarzyszenia.  Spotkanie otworzył i poprowadził prezes Oddziału  płk pil. Kazimierz Grzybowski. Powitał uczestników spotkania i zaproszonych gości i  krótko posumował działalność oddziału w mijającym roku. Wskazał na szereg znaczących osiągnięć, ale też na występujące jeszcze mankamenty. Wystąpili również zaproszeni goście. Miłym akcentem było wręczenia upominków osobom zasłużonym dla Oddziału.
      Po złożeniu sobie życzeń, uczestnicy spotkali się przy wigilijnej kolacj