Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Poznański Oddział SSLW RP
Otwarcie Sali Tradycji w Starym Luboszu 23.05.2019 r.

               OTWARCIE SALI TRADYCJI ORĘŻA ŻOŁNIERZA  WOJSKA POLSKIEGO W STARYM LUBOSZU

 

         Nasz kolega Tadeusz Myler, członek naszego oddziału i członek Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągora, w którym to związku zajmuje wysokie funkcje organizacyjne, znany jest jako zamiłowany miłośnik historii wojskowości. W prywatnej posesji w Luboszu Starym k. Kościana, zorganizował i prowadzi Izbę Pamięci,  w której od lat gromadzi pamiątki związane z wojskiem, głównie lotnictwem. 23 maja 2019 roku uroczyście dokonał otwarcia Sali Tradycji Oręża Żołnierza Wojska Polskiego. Na uroczystość zaprosił zaprosił  lokalne władze samorządowe i delegacje współpracujących organizacji i instytucji oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Zarządu Głównego, Oddziałów Poznańskiego i Pilskiego. Honorowym gościem był dowódca Wojsk Lotniczych gen. Krawczyc. 
     W trakcie uroczystości, decyzją władz Związku, za długoletnia, owocną współpracę, uhonorowani zostali Krzyżami Zasługi Związku: Oddział Poznański i koledzy płk Sitkowski i płk Opiekulski. Medalami XXV – lecia: płk Zgoła i płk Socha (ZG SSLW RP) oraz płk Ficerman (Oddz. Pilski).
     Podziękowania i gratulacje gospodarzowi uroczystości złożyli płk Zgoła i płk Sitkowski.
 
     Na zakończenie uroczystości odbył się pokaz pilotażu akrobacyjnego w wykonaniu członka zespołu Żelazny.
Foto A. Górczyński