Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Tomaszowski Oddział SSLW RP 26.09.2016
Rocznica śmierci Eugeniusza Szyklaya

              26 września 2016 roku minęła 91. rocznica tragicznej śmierci lotnika i konstruktora Eugeniusza Sziklaya. W uroczystości upamiętniającej tę śmierć udział wzięła delegacja OT SSLW RP w składzie: płk Zenon Mackiewicz. ppłk Waldemar Komenda, ppłk Ryszard Klimczak i mjr Mieczysław Mroziński.